LAADUKAS KÄÄNNÖSPALVELU

NOPEA, TARKKA JA LUOTETTAVA

 

 

 

PARAS asiakaskokemus

 

 

Kunnianhimoinen tavoitteemme on erottua muista käännöstoimistoista tarjoamalla markkinoiden parhaan asiakaskokemuksen. Se luodaan laadukkailla käännöksillä ja erinomaisella asiakaspalvelulla. Kokeneet projektipäällikkömme toimittavat sinulle korkeatasoiset käännöspalvelut ja hallitsevat tiukatkin aikataulut.

 

 

Käännökset ammattilaisilta, joille tekstiesi laatu on tärkeää

 

 

Käännöspalvelujen suomalaisena markkinajohtajana meillä on laaja kääntäjäverkosto, josta löydämme aina yrityksesi toimialaa tuntevan kääntäjän. Ammattitaitoinen kääntäjä tuottaa kohdekielisen tekstin, joka on yhtä laadukas kuin alkuperäisteksti. Pystymme palvelemaan niin pientä start-up-yritystä kuin suurta kansainvälistä konserniakin ja räätälöimään käännöspalvelut asiakkaan tarpeiden mukaan.

 

Täyden palvelun käännöstoimisto

Kattava sisäinen kääntäjätiimimme mahdollistaa nopean ja joustavan palvelun. Pitkän historiamme aikana olemme vakiinnuttaneet luotettavan ja taitavan maailmanlaajuisen yhteistyökumppaniverkoston, joka toimittaa laajan erikoisalavalikoiman käännökset yli

450 KIELIPARISSA

 

Olemme erikoistuneet muun muassa tekniseen dokumentaatioon, käyttöoppaisiin ja -ohjeisiin, Internet-sivustoihin, viestintä- ja markkinointimateriaaleihin sekä julkisen sektorin teksteihin.

 

Käännämme vuosittain yli

250 000 SIVUA

erityyppisiä tekstejä. Näistä noin

100 000 SIVUA

on teknisiä käännöksiä ja noin

60 000 SIVUA

viestintä- ja markkinointitekstejä.

 

Toimitamme myös auktorisoidut käännökset.

 

Luotettava pitkäaikaisten kumppaniemme verkosto takaa, että voimme toimittaa lokalisoidut tuote- ja materiaaliversiot luotettavasti kieliparista riippumatta.

 

AAC:N Asiakasportaali on aina käytettävissäsi

 

AAC:n asiakasportaalissa näet helposti käännösprojektisi etenemisen, löydät aiemmin tilaamiesi käännösten originaalit ja voit seurata organisaatiosi käännösmääriä ja tilaajatietoja.

 

Portaalista on helppo tilata uusien käännösten lisäksi myös lisäpalveluita. Portaalin kautta saat kustannusarvion helposti ja nopeasti ennen tilauksen tekemistä.

 

 

Käännöspalvelut kaikkiin käyttötarkoituksiin

 

Laajasta kääntäjäverkostostamme voidaan valita kääntäjä, joka sopii parhaiten tarpeisiisi. Alan uusin teknologia varmistaa, että saat täyden hyödyn käännöstesi keskittämisestä, ja yrityksesi voi keskittyä ydintoimintaansa.

 

Yli 30 vuotta käännösalalla on kerryttänyt meille kokemusta lukuisilta erikoisaloilta:

 

 

TEKNISET KÄÄNNÖKSET

YRITYS- JA SIJOITTAJAVIESTINTÄ

MARKKINOINTIMATERIAALIT

 

 

OHJELMISTOT

JURIDISET TEKSTIT

JULKISEN SEKTORIN AINEISTOT

 

Voit myös tilata erikseen kielentarkistus- ja editointipalveluja. Näiden palvelujen avulla voit varmistaa, että tekstisi on kieliopillisesti moitteeton ja vastaa kohdeyleisösi kulttuuria, tarpeita ja odotuksia.

 

 

Kaikki tekstityypit ja tiedostomuodot

 

Saat sujuvat ja tarkat käännökset kaikilla kielillä, missä tahansa tiedostomuodossa ja kaikkiin julkaisukanaviin.

 

Voit lähettää tiedostot meille missä tahansa muodossa (esimerkiksi Microsoft Office, XML, PDF ja eri taittotiedostomuodot, kuten InDesign). Käännösteknologian ammattilaisemme varmistavat, että käytössämme on parhaat käännöstyökalut ja terminologiaratkaisut. Näin saat parhaan hyödyn käännösten keskittämisestä meille, ja viestisi menee perille kaikilla kielillä.

 

Laaja kokemus erikoisaloista

 
OHJELMISTOT JA ICT

Käännämme: käyttöliittymätekstit, ohjetiedostot ja Internet-sivustot

Säädämme: ikkunat, valikot ja painikkeet

Testaamme: käyttöliittymä toimii kaikilla kielillä

Toimitamme: koko sovellus asiakkaan haluamassa muodossa

Varmistamme luonnollisesti oikean tyylin ja terminologian käyttämällä asiakkaan toimittamia tyylioppaita ja termejä. Voit lähettää lokalisoitavan sisällön meille missä tahansa tiedostomuodossa, myös ohjelmistotiedostoina.

 

VALMISTAVA TEOLLISUUS JA KONETEOLLISUUS

Oikea terminologia on keskeinen osa teknisten tekstien kääntämistä. Terminologiasta keskustellaan usein asiakkaan kanssa käännösprosessin aikana.

Tarvittaessa työ voidaan myös aloittaa termityöllä. Tekstistä valitaan tällöin avaintermit ja niiden erikieliset vastineet hyväksytetään asiakkaalla.

Käännösmuisteilla varmistetaan, että asiakkaan teksteistä tulee yhdenmukaisia.

 

METSÄTEOLLISUUS

Metsäteollisuus on nopeasti globaalistuva ala, jonka yritykset toimivat ja palvelevat asiakkaita eri puolilla maailmaa. Monikielistä asiantuntemusta tarvitaan yritysten sisäisessä viestinnässä, markkinoinnissa sekä asiakas-, sijoittaja- ja yhteiskuntasuhteiden hoidossa.

Kääntäjän on tunnettava perinteisen teollisuuden käytännöt ja vakioterminologia, mutta ymmärrettävä myös alan uusinta kehitystä.

Pitkäaikainen yhteistyö merkittävien metsäteollisuuden toimijoiden kanssa on tuonut käännöstoimistollemme laajan kokemuksen ja paljon tietoa. Käännämme asiakkaillemme pörssitiedotteita, vuosikertomuksia ja sisäistä viestintää sekä teknisiä ohjeita, dokumentaatiota ja markkinointimateriaaleja.

 

RAKENNUS, TEKNOLOGIA JA KONSULTOINTI

Asiakkainamme on suuria ja keskisuuria rakennusyhtiöitä, suunnittelu- ja konsultointiyrityksiä, tavaranvalmistajia ja -toimittajia sekä materiaali- ja kierrätysalan yrityksiä.

Asiakkaamme toimivat usein useilla aloilla ja monissa eri maissa. Tämä asettaa tiukkoja vaatimuksia käännös- ja lokalisointipalveluille. Parhaiten nämä vaatimukset täytetään käyttämällä asiakaskohtaisia kääntäjätiimejä, jotka hyödyntävät käännösmuisteja ja termipankkeja.

Tyypillisiä haasteita ovat suuret käännösvolyymit ja tiukat aikataulut.

 

ENERGIATEOLLISUUS

Tyypillinen energiasektorin asiakas on suuri energian tuottaja tai sähkönsiirtoyhtiö, joka käyttää raskasta teknologiaa. Käännöstoimeksiannot ovat tällä alalla usein hyvin teknisiä, ja palveluntarjoajan on kyettävä hallitsemaan suuria aineistomääriä.

Käännösprojektit ovat laajoja ja kestävät pitkään, ja käännöksen on oltava kieleltään selkeä ja vastattava tarkasti alkuperäistä.

Käännöstoimistossa varmistamme parhaan tuloksen käyttämällä asiakaskohtaisia käännösmuisteja ja usein myös termityötä.

JULKINEN SEKTORI

Julkisen sektorin asiakirjojen kääntäjän on tunnettava hallinto ja lainsäädäntö sekä useita erikoisaloja. Käännösten on täytettävä tarkat muotovaatimukset.

AAC on toimittanut käännöksiä vuosien ajan useille EU:n toimielimille (Euroopan komissio, Euroopan unionin tuomioistuin ja EU:n käännöskeskuksen kautta kulkevat eri virastojen tekstit) sekä Suomen ministeriöille ja valtion laitoksille.

Kokeneet sisäiset kääntäjät ja kielenhuoltajat varmistavat käännösten laadun ja toimivat alihankkijoiden yhteyshenkilöinä.

 

MARKKINOINTI JA YRITYSVIESTINTÄ

Markkinointi ja asianmukainen viestintä ovat brändin rakentamisen perusta. Pyrimme aina varmistamaan, että asiakkaan viesti välittyy käännöksissä kullekin kielelle ja kulttuurille sopivalla tavalla ja että kohdekulttuurin erityispiirteet otetaan huomioon.

Kääntämämme markkinointi- ja yritysviestintätekstit ovat asiakkaiden Internetsivustoja, lehdistötiedotteita, esitteitä sekä yritysten asiakasviestintää ja sisäistä viestintää. Etenkin lehdistötiedotteiden julkaisuaikataulut ovat usein hyvin tiukkoja.

AAC:llä on vahvaa sisäistä osaamista markkinointitekstien ja sisältömarkkinoinnin tuottamisessa. Pystymme siis tarjoamaan asiakkaillemme kokonaisvaltaista palvelua sisällön tuotannosta ja lokalisoinnista julkaisuun asti.

 

RAHOITUS- JA VAKUUTUSALA

Asiakkaidemme joukossa on monia Suomen suurimmista ja tunnetuimmista rahoitusalan yrityksistä. Monet niistä kuuluvat monikansallisiin konserneihin.

Pankki- ja rahoitusalan kääntäjämme tuntevat alan ja eri toimijoiden erityisterminologian.

Tekstityypit vaihtelevat finanssiterminologiaa sisältävistä kaupallisista teksteistä ja markkinointimateriaaleista lakiteksteihin.

 

KAUPAN ALA

Kaupan alan käännöksissä painottuu luova kääntäminen.

Kääntäjillä on tavallista enemmän vapautta poiketa lähdetekstistä, jotta käännöksestä tulee mahdollisimman luonteva ja markkinointihenkinen.

Asiakkaat haluavat, että heidän yrityksensä henki välittyy kaikilla kielillä. Sovimme asiakkaan kanssa käytettävästä terminologiasta. Käännöstoimistossa käytämme käännösmuisteja ja nimettyjä kääntäjiä, joiden ansiosta pystymme toimittamaan käännökset nopeasti.

 

TERVEYDENHUOLTO JA LÄÄKETEOLLISUUS

Alan haasteita ovat terminologian hallinta (esimerkiksi terveystiedoissa käytettävä ammattikieli), kohderyhmän huomioon ottaminen (suuren yleisön on vaikea ymmärtää paljon ammattikieltä sisältäviä tekstejä) ja käytössä olevat erilaiset terminologiat, jotka ovat seurausta esimerkiksi alueellisen lainsäädännön eroista.

 

AAC GLOBAL – resurssit kaikkiin käännöstarpeisiin

 

AAC:n käännöspalvelut on ISO-sertifioitu jo vuonna 2007. Sertifiointi varmistaa, että prosessimme on hiottu huippuunsa, alihankkijaverkostomme täyttää tiukat laatuvaatimuksemme ja toimintamme täyttää tai ylittää asiakkaiden odotukset.

 

 

  • Uusin käännösteknologia ja työkalut, joilla saadaan paras hyöty käännöstilausten keskittämisestä
  • Pitävät käännösaikataulut ja ongelmien ratkaisu
  • Kattavat termityökalut ja termistöjen hallinnan ja kehityksen asiantuntemus
  • Käännösten tietoturvallinen tilaaminen ja hallinta 24 tuntia vuorokaudessa asiakasportaalin kautta
  • ISO-sertifioitu projektinhallinta
x