TEHOKASTA KIELIKOULUTUSTA TÄMÄN PÄIVÄN LIIKE-ELÄMÄN JA ASIANTUNTIJOIDEN TARPEISIIN

 

 

 

 

Monikielinen viestintä on keskeinen tehokkaan organisaation komponentti. Selkeä ja tehokas viestintä on tärkeää yhtä lailla esimiehen ja alaisten välisessä keskustelussa, tiimien sisällä päivittäisiin tavoitteisiin pyrittäessä kuin johdon jalkauttaessa uusinta strategiaa.

 

Kehitä yrityksesi verkostoja

Palvele asiakkaita heidän kielellään

Luo uutta kilpailuetua

 

Ammattitaitoisen ja kokeneen kielikouluttajan toteuttama räätälöity kielikurssi antaa sinulle ne taidot, joita tarvitset monikielisen palvelun toteuttamiseen eri viestintäkanavissa.

 

 

Tavoitteena on toimia vieraalla kielellä todellisissa tilanteissa. Sen vuoksi laadimme kurssin, joka vie toisen tai kolmannen kielen taitoasi kohti samaa ammatillista tasoa, jolla toimit äidinkielelläsi. Palveluvalikoimamme ja toimintatapamme sopeutuvat helposti erilaisiin tarpeisiin ja eri kohderyhmille.

 

ESITYKSET

 

NEUVOTTELUT

 

KOKOUKSET

JOHTAMINEN

 

ESIMIESTYÖ

 

ASIAKASPALVELU

PALVELUALAT

 

TEOLLISUUS

 

MYYNTI

 

Opetusmetodimme tukevat oppimista

 

Maksimoi kielikoulutusinvestointisi tuotto. Tarjoamme ensiluokkaiset räätälöidyt kurssit sekä lähi- että etäopetuksena.

 

 
 
 

Johtoryhmien kurssit

Yksilökoulutus

Interaktiiviset webinaarit

Avoimet kurssit

Executive-valmennus

Verkkokoulutus

Ryhmät

Konsultointi

e-Learning

 

Laajan, koko maan kattavan kouluttajaverkostomme ansiosta voimme tarjota koulutusta juuri siellä, missä sitä tarvitaan. Koulutus voidaan järjestää yrityksen tiloissa tai paikallisessa toimipaikassamme, olipa kurssikielenä sitten englanti tai vaikkapa kiina tai Brasilian portugali.

 

 

Tietoja palvelustamme

 

Käytössäsi on opiskelijaportaali, josta näet kurssiaikataulusi ja kurssin tiedot. Portaalista saat kertausmateriaaleja ja sen kautta voit ottaa yhteyden kouluttajaan tai asiakaspalveluumme.

+

Portaalin avulla myös kurssien tilaaja voi seurata kurssitilannetta, luoda raportteja ja uusia kurssien tilauksia.

+

Tarjoamme aina parhaan asiakaskokemuksen kielikurssien suunnittelusta, toteutuksesta, raportoinnista ja laskutuksesta aina palautteen antamiseen ja jatkokehitykseen asti.

 

 

Palvelumme

Ruotsalaisen palveluyrityksen myyjä on kohdannut haasteita joutuessaan käyttämään englannin kieltä yhä useammin kansainvälisiä yritysasiakkaita palvellessaan. Myyjä ei ole tyytyväinen siihen, miten hän on kyennyt esittelemään yritystään ja sen palveluja asiakastapaamisissa ja markkinointitilanteissa, kuten messuilla.

 

RATKAISU:

Järjestämme kielikurssin, jolla liike-elämän englannin kielen kouluttaja käy opiskelijan kanssa läpi järjestelmällisen oppimissuunnitelman. Kurssilla kehitetään myyjän myyntiesityksiä, esiintymistaitoa, ääntämistä ja intonaation käyttöä sekä laajennetaan sanavarastoa.

Kielikouluttaja auttaa sparraamalla terävöittämään viestiä, jonka opiskelija haluaa asiakkaille välittää. Sanatonta viestintää kehitetään videoimalla esityksiä. Kurssi sisältää sekä lähiopetusta että verkko-opetusta, koska opiskelija joutuu matkustamaan työssään paljon.

Pohjoismainen yritys, jolla on sivustossaan käytössä chat-palvelukanava, haluaa parantaa asiakaspalvelunsa laatua. Asiakaspalvelijat halutaan kouluttaa palvelemaan asiakkaita tehokkaasti eri kielillä, käsittelemään valituksia ja myymään enemmän päivityspaketteja. Osa asiakaspalvelijoista on jo mukana AAC Globalin järjestämässä kasvokkain tapahtuvassa kielikoulutuksessa, jossa keskitytään palvelutilanteiden kieleen.

 

RATKAISU:

Tuotamme sarjan digitaalisia oppimismoduuleita, joissa käsitellään asiakaspalvelua yleensä sekä luokkahuonekoulutuksessa tuotettuja parhaita toimintatapoja todellisiin palvelutilanteisiin.

Koska kielikoulutuksen kohderyhmänä ovat nuoret, iältään 18–25 vuotta olevat oppijat, video on tehokas koulutusmenetelmä. Kouluttajamme tallentavat sarjan lyhyitä videoita, joissa käydään läpi asiakaspalvelun teoriaa ja kulttuurisia tekijöitä kaikilla pohjoismaisilla kielillä. Mukana on myös todellisiin esimerkkeihin perustuvia tehtäviä.

E-learning-sisältö paketoidaan lyhyisiin pelin tapaan rakennettuihin moduuleihin, joissa on mukana myös sitoutumista lisäävä palkitsemiselementti.

Uudet työntekijät käyvät paketin läpi osana perehdytystä.

Lisäpalvelut:

Suomalainen jälleenmyyntiketju Kesko toimii myös Venäjän markkinoilla, ja sen työntekijöiden on pystyttävä verkostoitumaan sujuvasti ja työskentelemään tehokkaasti yhteisissä projekteissa venäläisten kollegoidensa kanssa. Riittämätön kielitaito ja puutteellinen kulttuurin tuntemus ovat haitanneet viestintää, luottamuksen kehittymistä ja tavoitteiden saavuttamista.

 

RATKAISU:

Aluksi kartoitimme työntekijöiden kielitaidon koko organisaatiossa. Sen jälkeen järjestimme pienryhmä-, pari- ja yksilökoulutusta, joka keskittyi projektien viestinnän avainkohtiin.

Venäläisen liike-elämän tapoihin tutustuttiin käytännönläheisesti osana kieliopintoja.

Lue lisää referenssiosiostamme.

 

 

LÖYSITKÖ ETSIMÄSI?

 

 

 

  

 

  

  

x