Korrekturlæsning

Sprogtjek og redigering af alle typer tekster, på alle sprog
Oversættelse & lokalisering

Oversættelse & lokalisering

Vil I være sikre på, at jeres tekst bliver forstået korrekt på et andet sprog?

AACs oversættelseservice omfatter også korrekturlæsning som en selvstændig service.

I kan bruge vores korrekturlæsningsservice til at sikre, at jeres tekst er præcis, flydende og konsistent. Korrekturlæseren vælger også de mest naturlige ord eller termer, som en indfødt ville bruge, til jeres tekst.

Korrekturlæsning

Sådan fungerer det

Korrekturlæseren retter grammatik, terminologi, afvigelser fra den fastsatte terminologi og inkonsekvens og gør teksten mere flydende, men strukturen eller indholdet i teksten ændres sjældent.

I review-fasen af oversættelsesprocessen kontrollerer korrekturlæseren, at oversættelsen er grammatisk korrekt, at den korrekte terminologi anvendes, at al tekst er oversat, samt at oversættelsen følger eventuelle instruktioner, vi har fået.

Alle vores sproglige reviewere er professionelle sprogfolk, og de fleste har mange års erfaring.

Man kan bestille korrekturlæsning eller sprogligt review som en separat service for tekster, som man selv har skrevet, eller de kan inkluderes i oversættelsesprocessen.

Korrekturlæseren retter grammatik, terminologi, afvigelser fra den fastsatte terminologi og inkonsekvens og gør teksten mere flydende, men strukturen eller indholdet i teksten ændres sjældent.

Oversættelse & lokalisering Oversættelse & lokalisering

Korrekturlæsning

I review-fasen af oversættelsesprocessen

I review-fasen af oversættelsesprocessen kontrollerer korrekturlæseren, at oversættelsen er grammatisk korrekt, at den korrekte terminologi anvendes, at al tekst er oversat, samt at oversættelsen følger eventuelle instruktioner, vi har fået.

Tekstredigering

For tekster, som man selv har skrevet på et andet sprog end sit modersmål, anbefaler vi copy-editing. Ved copy-editing kontrollerer vi de samme ting som ved korrekturlæsning. Revieweren ser også på stil og tone og evt. også strukturen i teksten og f.eks. overskrifter.

Copy-editing er særligt velegnet til marketingmateriale, websites og andre tekster, der skal offentliggøres.

Kontakt os!