Tolkning

Konsekutiv tolkning, simultantolkning og hvisketolkning til og fra en lang række sprog.
Oversættelse og lokalisering

Oversættelse & lokalisering

Når vi kommunikerer med andre, sker det bedst og mest afslappet på vores eget sprog. Med en tolk kan du fokusere på indholdet i budskabet – og på tilhørerne – vel vidende at det præcise budskab når dem.

FÅ DIT BUDSKAB IGENNEM PÅLIDELIGT OG PRÆCIST PÅ ALLE SPROG

FÅ DIT BUDSKAB IGENNEM PÅLIDELIGT OG PRÆCIST PÅ ALLE SPROG

KONSEKUTIV TOLKNING

Ved konsekutiv tolkning taler taleren og tolken efter tur. Det er velegnet til arrangementer med få personer og inden for offentlig service, hvor tolken tolker begge veje. Der kræves intet særligt udstyr.

SIMULTANTOLKNING

Ved simultantolkning taler taleren og tolken samtidig; tolken tolker talen med en lille forsinkelse. Simultantolkning kræver næsten altid tolkeudstyr og to tolke.

HVISKETOLKNING

Ved hvisketolkning hvisker tolken til en eller nogle få tilhørere. Der kræves ikke specialudstyr. Tolkning udføres enten som tolkning på stedet eller fjerntolkning via telefon eller et videolink. Det kaldes også chuchotage.

Et globalt firma skal gennemføre en risikoundersøgelse på sin fabrik i Indien. Hvis undersøgelsen skal være gyldig, er det vigtigt, at de lokale medarbejdere føler sig trygge, når de giver uddybende og ærlige svar til undersøgerne. Derfor er der behov for tolkning.
Oversættelse & lokalisering Oversættelse & lokalisering

Løsningen:

Tolkning

Vi udfører konsekutiv tolkning i de tre dage, undersøgelsen varer. Ved undersøgelser og revision interviewes der normalt kun en person ad gangen, og lokationerne kan ændre sig i løbet af dagen, så tolkebåse o. lign. kan ikke benyttes.