Undervisning i kulturforståelse

Kulturel forståelse betyder bedre kommunikation og en mere effektiv organisation
Undervisning

Undervisning

Kulturelle forskelle forekommer hver eneste dag i det moderne, flersprogede, multikulturelle erhvervsliv.

Giv jeres medarbejdere, mellemledere og øverste chefer de kulturelle færdigheder, de har brug for i deres daglige arbejde. Det forbedrer effektiviteten og minimerer risikoen for fejlkommunikation og misforståelser.

  • Skab tillidsfulde relationer, såvel internt som eksternt
  • Minimer misforståelserne i forhandlingssituationer
  • Styrk salget med kendskab til markedet
Undervisning i kulturforståelse giver bedre multikulturelle arbejdsrelationer og team-samarbejde på tværs af sprog og kultur.

Hvad kan vi gøre for dig?

Uanset om du skal tilpasse dig en ny arbejdskultur eller du flytter til et andet land for at få nye udfordringer, så skræddersyr vi alle vores løsninger baseret på dine behov.

Vi bruger ikke kulturelle teorier og stereotyper, men derimod konkret hjælp i de situationer, der er afgørende i dit job, f.eks. møder, forhandlinger, feedback og projektstyring.

KULTUREL FORSTÅELSE

Undervisning i kulturel forståelse for mellemledere

Multikulturel team-coaching

Expat- og inpat-coaching

Den finske detailkæde Kesko er til stede på det russiske detailhandelmarked, og medarbejderne skal kunne netværke flydende og arbejde effektivt sammen med deres russiske kolleger på fælles projekter. Utilstrækkelige sprogfærdigheder og manglende kulturel forståelse var en barriere for kommunikation, opbygning af tillid og opnåelse af det fælles mål.
Undervisning Undervisning

Løsningen:

Først kortlagde og testede vi medarbejdernes sprogfærdigheder i hele organisationen. Dernæst organiserede vi undervisning for mindre grupper, par og enkeltpersoner, som fokuserede på at forbedre de vigtigste dele af projektkommunikationen. Vi præsenterede eleverne for russisk virksomhedskultur på en praktisk måde som en del af deres sprogundervisning. Læs mere i vores referencesektion her:

Kundcase: Kesko