Case detailhandel

Case detailhandel
Kesko-medarbejdere skulle være i stand til at netværke og samarbejde effektivt med russere på fælles projekter. Utilstrækkelige sprogfærdigheder og manglende kulturel forståelse var en barriere for kommunikation, opbygning af tillid og opnåelse af det fælles mål.

DET RUSSISKE DETAILMARKED

Udfordring

  • Kesko-medarbejdere skulle være i stand til at netværke og samarbejde effektivt med russere på fælles projekter.
  • Utilstrækkelige sprogfærdigheder og manglende kulturel forståelse var en barriere for kommunikation, opbygning af tillid og opnåelse af det fælles mål.

Løsning

  • Først kortlagde vi og testede sprogfærdighederne i organisationen.
  • Dernæst organiserede vi undervisning for mindre grupper, par og enkeltpersoner.
  • Vi præsenterede eleverne for russisk virksomhedskultur på en praktisk måde som en del af deres sprogundervisning.

 Anvendte tjenester

Hvad kan vi gøre for dig?

x