FÅ DIT BUDSKAB IGENNEM PÅLIDELIGT OG PRÆCIST PÅ ALLE SPROG

 

Når vi kommunikerer med andre, sker det bedst og mest afslappet på vores eget sprog. Med en tolk kan du fokusere på indholdet i budskabet – og på tilhørerne – vel vidende at det præcise budskab når dem.

  

 

KONFERENCER

FORHANDLINGER

FABRIKSBESØG

 

MØDER

KONTROLBESØG

INSPEKTIONER

 

Møder med politiet, immigrationsmyndigheder, sociale myndigheder, skoler og børnehaver.

 

 

Når man ikke har sproget til fælles med den anden part, eller når ens evner på et andet sprog afholder en fra gøre en godt indtryk, så sørger AAC Tolkning for at budskalbet kommer professionelt og fejlfrit igennem.

 

KONSEKUTIV TOLKNING

SIMULTANTOLKNING

HVISKETOLKNING

Ved konsekutiv tolkning taler taleren og tolken efter tur. Det er velegnet til arrangementer med få personer og inden for offentlig service, hvor tolken tolker begge veje. Der kræves intet særligt udstyr.

Ved simultantolkning taler taleren og tolken samtidig; tolken tolker talen med en lille forsinkelse. Simultantolkning kræver næsten altid tolkeudstyr og to tolke.

Ved hvisketolkning hvisker tolken til en eller nogle få tilhørere. Der kræves ikke specialudstyr. Tolkning udføres enten som tolkning på stedet eller fjerntolkning via telefon eller et videolink. Det kaldes også chuchotage.

 

Alle AACs tolke er erfarne professionelle, der yder en første klasses service. De er neutrale professionelle aktører, der skaber sproglig lighed mellem parterne og sikrer en gnidningsløs kommunikation, så misforståelser undgås.

 

Sådan fungerer det

Et globalt firma skal gennemføre en risikoundersøgelse på sin fabrik i Indien. Hvis undersøgelsen skal være gyldig, er det vigtigt, at de lokale medarbejdere føler sig trygge, når de giver uddybende og ærlige svar til undersøgerne. Derfor er der behov for tolkning.

 

LØSNINGEN:

Vi udfører konsekutiv tolkning i de tre dage, undersøgelsen varer. Ved undersøgelser og revision interviewes der normalt kun en person ad gangen, og lokationerne kan ændre sig i løbet af dagen, så tolkebåse o. lign. kan ikke benyttes.

Et nordisk firma organiserer en event for sine forhandlere i Kina. Firmaet har HR-medarbejdere i Kina, men de vil gerne have, at deres globale salgschef deltager. De ved fra tidligere, at forhandlerne sætter stor pris på at få mulighed for at møde salgschefen.

 

LØSNINGEN:

Vi leverer hvisketolkning on-site i Kina med kort varsel med en tolk, der har kendskab til kundens branche. Hvisketolkning giver forhandlerne mulighed for at føre detaljerede samtaler med salgschefen, og salgschefen får samtidig mulighed for at tale med så mange forhandlere som muligt.

Et finsk firma planlægger oplæring i software for deres medarbejdere i Rusland. Softwaren er lokaliseret til russisk, men underviseren taler ikke russisk.

 

LØSNINGEN:

Vi udfører konsekutiv tolkning til undervisningen i Rusland. Undervisningen optages også og bliver tilgængelig som et webinar, der kan downloades. Vi oversætter også underviserens materiale til russisk til deltagerne.

Ved undervisning og andre uddannelsessituationer er det bedst at benytte konsekutiv tolkning, da det skaber en mere livlig dynamik og giver underviseren og deltagerne mulighed for at føre en dialog.

Ekstra services:

 

FANDT DU DET, DU SØGTE?

 

 

 

  

 

  

x