E-LEARNING TEHOSTAA OPPIMISTA

 

HENKILÖSTÖ

SIDOSRYHMÄT

ASIAKKAAT

 

 

E-learning on kustannustehokas koulutusmetodi ja mahdollistaa tarkan raportoinnin ja mittauksen.

 

 

Koulutustarpeisiisi suunnitellaan yhdenmukainen ja yrityksen brändiä tukeva digitaalinen oppimissisältö.

 

E-learning oppimissisältö on helppo pitää ajan tasalla.

 

Kun aineistot käännetään ja lokalisoidaan, samat vuorovaikutukselliset oppimismateriaalit ovat käytettävissä myös yrityksesi kansainvälisille toiminnoille.

 

Digitaalisten oppimisratkaisujen avulla henkilöstösi oppii missä ja milloin vain.

 

 

Hyvin suunniteltu ja monipuolisilla menetelmillä toteutettu e-learning varmistaa, että koulutus saavuttaa sille asetetut tavoitteet ja muutoksen läpivienti onnistuu.

 

Kohenna oman henkilöstön osaamista, lisää sidosryhmien tietoisuutta ja sitouta asiakkaat laadukkaalla e-learning tuote- ja palvelukoulutuksella.

Oman henkilöstön lisäksi e-learningilla voidaan kouluttaa myös yrityksen ulkopuolisia kohderyhmiä. Markkinoinnin ja koulutuksen välinen raja hämärtyy ja kummankin toiminnan parhaat puolet toteutuvat, kun asiakkaat ja käyttäjät sitoutetaan räätälöidyllä ja vuorovaikutuksellisella e-learning toteutuksella.

 

Tietoja palvelustamme

 

Monikielisen viestinnän asiantuntijamme tuottavat sisällöt, jotka ovat pedagogisesti toimivia ja helposti lokalisoitavia ja käännettäviä.

Viestinnän ja kielten asiantuntijat luovat sisältöön oikean hengen ja toteuttavat verkkokoulutusaineiston tarinallisin keinoin.

Käyttöliittymä suunnitellaan sopivaksi niin tietokoneille, mobiililaitteille kuin tableteillekin.

 
 

AAC:n graafiset suunnittelijat luovat bannerit, kuvat, infograafit ja animaatiot, joilla myös monitahoiset, abstraktit ja tekniset e-learning sisällöt voidaan selkiyttää ja visualisoida yrityksen brändiä tukevalla tavalla.

Ammattitaitoiset kouluttajat suunnittelevat kiinnostavat, motivoivat ja pelilliset harjoitukset, joilla tarvittava e-learning oppimissisältö viedään kohderyhmälle.

E-learning palvelumme tuotetaan ammattitaitoisesti täyttämään yrityksesi maailmanlaajuiset oppimistarpeet kustannustehokkaalla tavalla.

 

Palvelumme

Monikansallinen yritys haluaa tutustuttaa myyntihenkilöstönsä uuteen tuotteeseen, joka on kohdistettu uudelle asiakassegmentille.

Myyntipäällikkö on yleensä pitänyt myyjille koulutustilaisuuksia kolmen tai kuuden kuukauden välein sen mukaan, onko henkilöstöä vaihtunut tai uusia tuotteita julkaistu. Osallistujamäärät ovat olleet alhaisia, ja tilaisuuksia on jouduttu järjestämään useita, jotta kaikki ovat ehtineet paikalle.

On myös huomattu, että myyjien argumentit ja heidän käsityksensä tuotteista eivät ole aina vastanneet todellisuutta.

 

RATKAISU:

Luomme uudesta tuotteesta henkilöstöä varten e-learning-koulutuksen.

Koulutuksen sisältö on kiinnostava ja pedagogisesti toimiva, ja sen läpikäynti kestää vain 30 minuuttia. E-learning on suunniteltu niin, että myyjät saavat tuotteesta riittävät tiedot, jotta he pystyvät myymään sitä. Aineiston lopussa on testi, joka on läpäistävä. Jos osallistuja ei läpäise testiä, hänen on käytävä e-learning moduuli uudestaan läpi, kunnes hän pystyy osoittamaan testillä omaksuneensa sisällön riittävän hyvin.

Myyjät voivat suorittaa koulutuksen missä ja milloin vain, joten yhteiset koulutustilaisuudet eivät enää häiritse työtä.

Järjestelmä merkitsee suoritukset muistiin ja raportoi niistä. Osallistujat voivat myös antaa oppimisjärjestelmässä palautetta, jonka avulla e-learning kokonaisuutta voidaan kehittää edelleen.

Käännämme ja lokalisoimme kaikki e-learning-koulutuksen tekstit, selostukset ja visuaaliset sisällöt useille kielille.

Lisäpalvelut:

Pohjoismainen yritys, jolla on sivustossaan käytössä chat-palvelukanava, haluaa parantaa asiakaspalvelunsa laatua. Asiakaspalvelijat halutaan kouluttaa palvelemaan asiakkaita tehokkaasti eri kielillä, käsittelemään valituksia ja myymään enemmän päivityspaketteja. Osa asiakaspalvelijoista on jo mukana AAC Globalin järjestämässä kasvokkain tapahtuvassa kielikoulutuksessa, jossa keskitytään palvelutilanteiden kieleen.

 

RATKAISU:

Tuotamme sarjan digitaalisia oppimismoduuleita, joissa käsitellään asiakaspalvelua yleensä sekä luokkahuonekoulutuksessa tuotettuja parhaita toimintatapoja todellisiin palvelutilanteisiin.

Koska koulutuksen kohderyhmänä ovat nuoret, iältään 18–25 vuotta olevat oppijat, video on tehokas koulutusmenetelmä. Kouluttajamme tallentavat sarjan lyhyitä videoita, joissa käydään läpi asiakaspalvelun teoriaa ja kulttuurisia tekijöitä kaikilla pohjoismaisilla kielillä. Mukana on myös todellisiin esimerkkeihin perustuvia tehtäviä.

E-learning toteutetaan lyhyinä, pelin tapaan rakennettuina moduuleihin, joissa on mukana myös sitoutumista lisäävä palkitsemiselementti.

Uudet työntekijät käyvät e-learningin läpi osana perehdytystä.

Lisäpalvelut:

Tietohallinnon resurssinhallintapalveluja tarjoava yritys haluaa tarjota henkilöstölleen osaamisen kehittämiseen koulutusta, jolla pyritään parantamaan tuottavuutta, vähentämään valvonnan tarvetta, lisäämään työtyytyväisyyttä ja kehittämään viestintävalmiuksia.

 

RATKAISU:

Luomme aluksi ajan hallinnan verkko-oppimismoduulin, joka perustuu alan parhaisiin käytäntöihin. Moduuli sisältää infograafeja, videon ja kyselyn. Asiakasyrityksen HR-johto voi seurata henkilöstön koulutuksen etenemistä ja muodostaa yksilöityjä raportteja. E-learningin kokonaisuuteen lisätään säännöllisesti uusia moduuleja. Ne, jotka eivät ole vielä suorittaneet moduuleja, saavat automaattisen muistutuksen asiasta.

Lisäpalvelut:

 

 

LÖYSITKÖ ETSIMÄSI?

 

 

  

 

 

   

x