KULTTUURIKOULUTUKSELLA PAREMMAT VIESTINTÄTAIDOT JA TEHOKKAAMPI ORGANISAATIO

 

 

 

 

Kulttuurierot tulevat päivittäin esiin nykyisessä monikielisessä ja -kulttuurisessa liikemaailmassa.

 

Anna henkilöstölle, esimiehille ja johdolle kulttuuritaidot, joilla parannetaan päivittäistä yhteydenpitoa, tehostetaan tiimin toimintaa ja pienennetään väärinymmärryksistä aiheutuvia riskejä.

 

 

Enemmän luottamusta sisäisiin ja ulkoisiin suhteisiin

Väärinymmärrykset minimiin neuvotteluissa

Lisää myyntiä markkinoiden tuntemisen kautta

 

 

Mukautamme kulttuurikoulutuksen tarpeisiisi, kun esimerkiksi tutustut uuteen työskentelykulttuuriin tai aiot muuttaa ulkomaille uusien haasteiden perässä.

 

Kulttuurikoulutuksessa saat tietoa kulttuurieroista, mutta ennen kaikkea saat käytännön apua työn kannalta tärkeisiin tilanteisiin, kuten kokouksiin, neuvotteluihin, palautteen antamiseen ja projektien johtamiseen.

 

TESTAA ESITYSTAITOSI NOPEALLA VERKKOTESTILLÄMME! SAATKO HUIPPUPISTEET?

Tietoja palvelustamme

 

Esimiehen monikulttuuritaidot

Monikulttuuristen tiimien valmennukset

Ekspatriaatti- ja inpatriaattivalmennukset

 

Maksimoi koulutusinvestointisi tuotto ja valitse tarpeisiisi räätälöity kulttuurikoulutus. Saat ensiluokkaista henkilökohtaista lähi- tai etäopetusta joustavassa, juuri sinulle sopivassa muodossa.

 

Kulttuurikouluttajamme ovat osaavia, kokeneita ja motivoituneita, ja he tuntevat laajasti liike-elämää ja eri asiantuntija-aloja. Järjestämme monikielisyys- ja monikulttuurisuuskoulutusta millä tahansa kielellä, mistä tahansa kulttuurista.

 

Palvelumme

Nopeasti kasvava teknologiayritys haluaa lisätä tietoisuutta työntekijöidensä kulttuurisesta monimuotoisuudesta.

 

RATKAISU:

Luomme kulttuurikoulutuksen, joka sisältää lyhyitä katsauksia yrityksen sisältä löytyviin eri kulttuureihin.

Mukana on videotervehdyksiä yrityksen eri maissa toimivista tytäryhtiöistä. Videot sisältyvät kulttuurikouluttajiemme vetämiin webinaareihin. Kulttuurikouluttajat lisäävät kulttuurien tuntemusta kertomalla niistä perusasioita ja tarkastelemalla kulttuureihin liittyviä työnteon tapoja ja normeja. Kuulijoita opastetaan toimivampaan kulttuurien väliseen viestintään.

Suomalainen jälleenmyyntiketju Kesko toimii myös Venäjän markkinoilla, ja sen työntekijöiden on pystyttävä verkostoitumaan sujuvasti ja työskentelemään tehokkaasti yhteisissä projekteissa venäläisten kollegoidensa kanssa. Riittämätön kielitaito ja puutteellinen kulttuurin tuntemus ovat haitanneet viestintää, luottamuksen kehittymistä ja tavoitteiden saavuttamista.

 

RATKAISU:

Aluksi kartoitimme työntekijöiden kielitaidon koko organisaatiossa. Sen jälkeen järjestimme pienryhmä-, pari- ja yksilökoulutusta, joka keskittyi projektien viestinnän avainkohtiin.

Venäläisen liike-elämän tapoihin tutustuttiin käytännönläheisesti osana kieliopintoja.

Lue lisää referenssiosiostamme

ABB:n Suomen yksiköistä lähtee vuosittain paljon työntekijöitä pitkille ulkomaankomennuksille. Lähtöaikataulu on usein tiukka eikä aina ole aikaa tutustua kohdemaan liike-elämäkulttuuriin. Seurauksena voi olla monenlaisia väärinymmärryksiä.

Myös ABB:n ulkomaisista yksiköistä tulee jatkuvasti työntekijöitä lyhyille tai pitkille komennuksille Suomeen. Monilla tulijoista ei ole lainkaan aiempaa kokemusta Suomesta, mikä on johtanut yllättäviin tilanteisiin niin arkielämässä kuin työssäkin.

 

RATKAISU:

Järjestämme ekspatriaattikoulutusta ulkomaankomennuksille lähteville työntekijöille ja tarvittaessa myös heidän koko perheelleen. Kulttuurikoulutukseen sisältyy usein myös kohdemaan kielen opiskelua. Suomeen saapuville ulkomaisille työntekijöille järjestämme Tervetuloa Suomeen -orientaation sekä suomen kielen kurssin.

ABB hyötyy siitä, että koko globaali organisaatio lähtö- ja kohdemaasta riippumatta saa tehokkaat ja ammattitaitoiset kulttuurikoulutukset samalta palveluntarjoajalta.

Lue lisää referenssiosiostamme.

 

Case vähittäiskauppa

Case vähittäiskauppa

Keskolaisten tulisi verkostoitua sujuvasti ja toimia tehokkaasti yhteisissä projekteissa venäläisten kanssa. Puutteellinen kielen ja kulttuurin ymmärtäminen vaikeuttaa luottamuksen syntymistä, kommunikointia ja tavoitteiden saavuttamista.

Lue lisää
ABB: kulttuurivalmennukset

ABB: kulttuurivalmennukset

ABB:läisiä lähtee jatkuvasti työkomennuksille eri maihin. Aikaa kohdemaan businesskulttuuriin tutustumiseen ei aina ole. Tämä saattaa aiheuttaa tahattomia yhteentörmäyksiä. Tämä pätee myös muualta Suomeen tuleviin ABB:läisiin.

Lue lisää
Finavia: Kiinan kulttuurikoulutukset

Finavia: Kiinan kulttuurikoulutukset

Finavia on panostanut Kiinan kulttuurintuntemuksen kasvattamiseen ja kiinalaisten matkustajien matkustajakokemuksen kehittämiseen. Ratkaisuna tähän tarpeeseen AAC Global järjesti Finavialle Kiinan kulttuurivalmennuksien sarjan vuonna 2016.

x