KIELENTARKISTUSPALVELU VIIMEISTELEE TEKSTISI

 

Haluatko varmistaa, että tekstisi ymmärretään oikein toisessa kieliympäristössä? AAC:n käännöspalveluportfolio sisältää kielentarkistuksen myös erillisenä palveluna.

 

 

KIELIOPPI

TERMINOLOGIA

VÄLIMERKIT

 

Kielentarkistuspalvelumme varmistaa, että tekstisi on tarkka, sujuva ja yhtenäinen. Kohdekieltä äidinkielenään puhuva kielentarkistaja auttaa myös valitsemaan tekstiin luontevimmat ilmaukset ja termit.

 

 

Voit tilata erillisen kielentarkistuksen itse kirjoittamallesi tekstille, tai palvelu voi sisältyä käännösprosessiin.

 

PALVELUMME

Kielentarkistaja korjaa kieliopin, terminologian ja mahdolliset epäyhtenäisyydet sekä parantaa tekstin sujuvuutta, mutta ei yleensä muuta tekstien rakennetta tai sisältöä.

 

Käännösprosessin kielentarkistusvaiheessa erikoistunut kielentarkistaja tai toinen kääntäjä varmistaa, että käännös on kieliopillisesti virheetön, siinä on käytetty oikeaa terminologiaa, kaikki tarvittava teksti on käännetty ja käännös on annettujen ohjeiden mukainen.

 

Kaikki kielentarkistajamme ovat kielen ammattilaisia, ja useimmilla on vuosien tai jopa vuosikymmenien kokemus tekstien hiomisesta.

 

 

 

Suosittelemme editointia teksteille, jotka asiakas on kirjoittanut itse muulla kuin äidinkielellään. Editoinnissa tarkistetaan kaikki samat asiat kuin kielentarkistuksessakin. Lisäksi kiinnitetään erityistä huomiota tekstin tyyliin ja sävyyn ja tarvittaessa myös tekstin rakenteeseen ja esimerkiksi otsikointiin.

 

Editointi sopii hyvin markkinointimateriaaleille, internet-sivustoille ja muille julkaistavaksi tarkoitetuille teksteille.

 

 

x