Korkealaatuiset käännöspalvelut

Nopea, tarkka ja luotettava
Käännöspalvelut ja lokalisointipalvelut

Käännös- ja lokalisointi-palvelut

Paras asiakaskokemus

Kunnianhimoinen tavoitteemme on erottua muista käännöstoimistoista tarjoamalla markkinoiden parhaan asiakaskokemuksen. Se luodaan laadukkailla käännöksillä ja erinomaisella asiakaspalvelulla. Kokeneet projektipäällikkömme toimittavat sinulle korkeatasoiset käännöspalvelut ja hallitsevat tiukatkin aikataulut.

Offset_construction_small_600x419

Käännökset ammattilaisilta, joille tekstiesi laatu on tärkeää

Olemme yksi johtavista käännöspalvelujen tarjoajista Suomessa.

Meillä on laaja kääntäjäverkosto, josta löydämme aina yrityksesi toimialaa tuntevan kääntäjän. Ammattitaitoinen kääntäjä tuottaa kohdekielisen tekstin, joka on yhtä laadukas kuin alkuperäisteksti.

Pystymme palvelemaan niin pientä start-up-yritystä kuin suurta kansainvälistä konserniakin ja räätälöimään käännöspalvelut asiakkaan tarpeiden mukaan.

Kattavat käännöspalvelut yli 450 kieliparissa

Kattava sisäinen kääntäjätiimimme mahdollistaa nopean ja joustavan palvelun. Pitkän historiamme aikana olemme vakiinnuttaneet luotettavan ja taitavan maailmanlaajuisen yhteistyökumppaniverkoston, joka toimittaa laajan erikoisalavalikoiman käännökset yli 450 kieliparissa.

Olemme erikoistuneet muun muassa tekniseen dokumentaatioon, käyttöoppaisiin ja -ohjeisiin, internetsivustoihin, viestintä- ja markkinointimateriaaleihin sekä julkisen sektorin teksteihin.

Käännämme vuosittain yli

250 000 sivua erityyppisiä tekstejä. Näistä noin

100 000 sivua on teknisiä käännöksiä ja noin

60 000 sivua viestintä- ja markkinointitekstejä.


Toimitamme myös auktorisoidut käännökset.

Luotettava pitkäaikaisten kumppaniemme verkosto takaa, että voimme lokalisoida tuote- ja materiaaliversiot kieliparista riippumatta.

 

Tarvitsetko käännöksen nyt?
 
Kysy käännöstarjous!
 
AAC:n asiakasportaalissa näet helposti käännösprojektisi etenemisen, löydät aiemmin tilaamiesi käännösten originaalit ja voit seurata organisaatiosi käännösmääriä ja tilaajatietoja.
Käännös- ja lokalisaatio palvelut Käännös- ja lokalisointipalvelut

24/7 asiointi

AAC Asiakasportaali

Portaalista on helppo tilata uusien käännösten lisäksi myös lisäpalveluita. Portaalin kautta saat kustannusarvion helposti ja nopeasti ennen tilauksen tekemistä.

 Asiakasportaali

Tarvitseeko tekstisi oikolukua tai tekstin editointia?

Voit myös tilata erikseen oikoluvun ja tekstin editoinnin. Näiden palvelujen avulla voit varmistaa, että tekstisi on kieliopillisesti moitteeton ja vastaa kohdeyleisösi kulttuuria, tarpeita ja odotuksia.

Oikoluku   Tekstin editointi

Käännöspalvelu kaikkiin käyttötarkoituksiin

Laajasta kääntäjäverkostostamme voidaan valita kääntäjä, joka sopii parhaiten tarpeisiisi. Alan uusin teknologia varmistaa, että saat täyden hyödyn käännöstesi keskittämisestä, ja yrityksesi voi keskittyä ydintoimintaansa.

Yli 30 vuotta käännösalalla on kerryttänyt meille kokemusta lukuisilta erikoisaloilta.

Osaamista erikoisaloilta

Valmistava teollisuus ja koneteollisuus

Oikea terminologia on keskeinen osa teknisten tekstien kääntämistä. Terminologiasta keskustellaan usein asiakkaan kanssa käännösprosessin aikana.

Tarvittaessa työ voidaan myös aloittaa termityöllä. Tekstistä valitaan tällöin avaintermit ja niiden erikieliset vastineet hyväksytetään asiakkaalla.

Käännösmuisteilla varmistetaan, että asiakkaan teksteistä tulee yhdenmukaisia.

Ohjelmistot ja ICT

Käännämme: käyttöliittymätekstit, ohjetiedostot ja Internet-sivustot

Säädämme: ikkunat, valikot ja painikkeet

Testaamme: käyttöliittymä toimii kaikilla kielillä

Toimitamme: koko sovellus asiakkaan haluamassa muodossa

Varmistamme luonnollisesti oikean tyylin ja terminologian käyttämällä asiakkaan toimittamia tyylioppaita ja termejä. Voit lähettää lokalisoitavan sisällön meille missä tahansa tiedostomuodossa, myös ohjelmistotiedostoina.

Rakennus, teknologia ja konsultointi

Asiakkainamme on suuria ja keskisuuria rakennusyhtiöitä, suunnittelu- ja konsultointiyrityksiä, tavaranvalmistajia ja -toimittajia sekä materiaali- ja kierrätysalan yrityksiä.

Asiakkaamme toimivat usein useilla aloilla ja monissa eri maissa. Tämä asettaa tiukkoja vaatimuksia käännös- ja lokalisointipalveluille. Parhaiten nämä vaatimukset täytetään käyttämällä asiakaskohtaisia kääntäjätiimejä, jotka hyödyntävät käännösmuisteja ja termipankkeja.

Tyypillisiä haasteita ovat suuret käännösvolyymit ja tiukat aikataulut.

Julkinen sektori

Julkisen sektorin asiakirjojen kääntäjän on tunnettava hallinto ja lainsäädäntö sekä useita erikoisaloja. Käännösten on täytettävä tarkat muotovaatimukset.

AAC on toimittanut käännöksiä vuosien ajan useille EU:n toimielimille (Euroopan komissio, Euroopan unionin tuomioistuin ja EU:n käännöskeskuksen kautta kulkevat eri virastojen tekstit) sekä Suomen ministeriöille ja valtion laitoksille.

Kokeneet sisäiset kääntäjät ja kielenhuoltajat varmistavat käännösten laadun ja toimivat alihankkijoiden yhteyshenkilöinä.

Markkinointi ja yritysviestintä

Markkinointi ja asianmukainen viestintä ovat brändin rakentamisen perusta. Pyrimme aina varmistamaan, että asiakkaan viesti välittyy käännöksissä kullekin kielelle ja kulttuurille sopivalla tavalla ja että kohdekulttuurin erityispiirteet otetaan huomioon.

Käännöstoimistomme kääntämät markkinointi- ja yritysviestintätekstit ovat usein asiakkaiden internetsivustoja, lehdistötiedotteita, esitteitä sekä yritysten asiakasviestintää ja sisäistä viestintää. Etenkin lehdistötiedotteiden julkaisuaikataulut ovat usein hyvin tiukkoja.

AAC:llä on vahvaa sisäistä osaamista markkinointitekstien ja sisältömarkkinoinnin tuottamisessa. Pystymme siis tarjoamaan asiakkaillemme kokonaisvaltaista palvelua sisällön tuotannosta ja lokalisoinnista julkaisuun asti.

Rahoitus- ja vakuutusala

Asiakkaidemme joukossa on monia Suomen suurimmista ja tunnetuimmista rahoitusalan yrityksistä. Monet niistä kuuluvat monikansallisiin konserneihin.

Pankki- ja rahoitusalan kääntäjämme tuntevat alan ja eri toimijoiden erityisterminologian.

Käännöstoimistossa käsittelemme tekstityyppejä, jotka vaihtelevat finanssiterminologiaa sisältävistä kaupallisista teksteistä ja markkinointimateriaaleista lakiteksteihin.

Kaupan ala

Kaupan alan käännöksissä painottuu luova kääntäminen.

Kääntäjillä on tavallista enemmän vapautta poiketa lähdetekstistä, jotta käännöksestä tulee mahdollisimman luonteva ja markkinointihenkinen.

Asiakkaat haluavat, että heidän yrityksensä henki välittyy kaikilla kielillä. Sovimme asiakkaan kanssa käytettävästä terminologiasta. Käännöstoimistossa käytämme käännösmuisteja ja nimettyjä kääntäjiä, joiden ansiosta pystymme toimittamaan käännökset nopeasti.

Energiateollisuus

Tyypillinen energiasektorin asiakas on suuri energian tuottaja tai sähkönsiirtoyhtiö, joka käyttää raskasta teknologiaa. Käännöstoimiston toimeksiannot ovat tällä alalla usein hyvin teknisiä, ja palveluntarjoajan on kyettävä hallitsemaan suuria aineistomääriä.

Käännösprojektit ovat laajoja ja kestävät pitkään, ja käännöksen on oltava kieleltään selkeä ja vastattava tarkasti alkuperäistä.

Käännöstoimistona varmistamme parhaan tuloksen käyttämällä asiakaskohtaisia käännösmuisteja ja usein myös termityötä.

Terveydenhuolto ja lääketeollisuus

Alan haasteita ovat terminologian hallinta (esimerkiksi terveystiedoissa käytettävä ammattikieli), kohderyhmän huomioon ottaminen (suuren yleisön on vaikea ymmärtää paljon ammattikieltä sisältäviä tekstejä) ja käytössä olevat erilaiset terminologiat, jotka ovat seurausta esimerkiksi alueellisen lainsäädännön eroista.

Metsäteollisuus

Metsäteollisuus on nopeasti globaalistuva ala, jonka yritykset toimivat ja palvelevat asiakkaita eri puolilla maailmaa. Monikielistä asiantuntemusta tarvitaan yritysten sisäisessä viestinnässä, markkinoinnissa sekä asiakas-, sijoittaja- ja yhteiskuntasuhteiden hoidossa.

Kääntäjän on tunnettava perinteisen teollisuuden käytännöt ja vakioterminologia, mutta ymmärrettävä myös alan uusinta kehitystä.

Pitkäaikainen yhteistyö merkittävien metsäteollisuuden toimijoiden kanssa on tuonut käännöstoimistollemme laajan kokemuksen ja paljon tietoa. Käännämme asiakkaillemme pörssitiedotteita, vuosikertomuksia ja sisäistä viestintää sekä teknisiä ohjeita, dokumentaatiota ja markkinointimateriaaleja.

1500

käännöskumppania

450

kieliparia

250000

käännettyä sivua

50000

tilausta vuodessa

AAC GLOBAL – resurssit kaikkiin käännöstarpeisiin

AAC:n käännöspalvelu on ISO-sertifioitu jo vuonna 2007. Sertifiointi varmistaa, että käännöspalvelumme prosessi on hiottu huippuunsa, alihankkijaverkostomme täyttää tiukat laatuvaatimuksemme ja toimintamme täyttää tai ylittää asiakkaiden odotukset. 

  • Uusin käännösteknologia ja työkalut, joilla saadaan paras hyöty käännöstilausten keskittämisestä
  • Pitävät käännösaikataulut ja ongelmien ratkaisu
  • Kattavat termityökalut ja termistöjen hallinnan ja kehityksen asiantuntemus
  • Käännöspalveluiden tietoturvallinen tilaaminen ja hallinta 24 tuntia vuorokaudessa asiakasportaalin kautta
  • ISO-sertifioitu projektinhallinta

PYYDÄ KÄÄNNÖSTARJOUS!

Lisää asiakirja ja kuvaile käännöstarpeesi.
 
Toimistotyöaikana saat projektipäälliköltä kahden tunnin kuluessa henkilökohtaisen vastauksen. 
Vastauksessa on tietoa kustannusarvion valmistumisesta.