Tekstin editointipalvelut

Selkeä viesti tehokkaasti perille
Käännös- ja lokalisointipalvelut

Käännös- ja lokalisointi-palvelut

Haluatko varmistaa, että tekstisi on selkeä, rakenteeltaan toimiva ja kohderyhmälle räätälöity?

AAC:n käännöspalveluportfolio sisältää myös sisällöntuotannon ja tekstin editoinnin erillisenä palveluna.

vertical_packed_5

Tekstin editointi selkeyttää viestiä

Tekstin editoinnin tavoitteena on tuottaa sujuva, laadukas ja kiinnostava teksti, jonka lukeminen on nautittavaa ja joka välittää aiotun viestin tehokkaasti. Teksti tarkastetaan ja siihen tehdään muutoksia, jotka parantavat myös sen vaikuttavuutta kohdekielellä ja kohdeyleisön parissa.

Tuloksena on teksti, joka välittää viestisi tehokkaasti ja välttää vahingossa syntyvät negatiiviset tai ristiriitaiset mielleyhtymät.

Tekstin editointiin saattaa sisältyä otsikoinnin muutoksia, tekstin osien kirjoittamista uudelleen sekä tyylin, tekstin sävyn tai kielellisen rekisterin muokkaamista. Kappaleiden järjestystä saatetaan myös muuttaa, jotta tekstin fokus paranee.

Jos editoitavana on käännös, siitä saattaa tulla hyvinkin erilainen kuin lähtöteksti, kun teksti muokataan kohdekielellä toimivaan asuun.

Tekstin editointi sopii hyvin markkinointimateriaaleille, Internet-sivustoille ja muille julkaistavaksi tarkoitetuille teksteille.
Translation&Localization Käännös- ja lokalisointipalvelut

Tekstin editointi pähkinänkuoressa

Tekstin editoinnissa tarkistetaan kaikki samat asiat kuin oikoluvussakin. Lisäksi kiinnitetään erityistä huomiota tekstin tyyliin ja sävyyn ja tarvittaessa myös tekstin rakenteeseen ja esimerkiksi otsikointiin.

Sisällöntuotanto

AAC:n palveluvalikoima sisältää myös tekstien sisällöntuotannon. Ammattitaitoinen copywriter kirjoittaa tekstit asiakkaan ohjeiden mukaan.

Sisällöntuotantopalvelu sopii erityisesti kriittiseen viestintään, jossa tekstin laatu vaikuttaa suoraan viestinnän onnistumiseen.

Tärkeimpänä laatuvaatimuksena on tällöin halutun vaikutuksen aikaansaaminen (esimerkiksi asenteen muutos). Työn tuloksena on luova, sujuva ja kiinnostava teksti, joka halutaan lukea uudelleen.

Sisällöntuotannosta sovitaan aina erikseen.