E-learning tehostaa oppimista

Digitaalisten oppimisratkaisujen avulla henkilöstösi oppii missä ja milloin vain.
learning-services-cropped

Koulutus-palvelut

E-learning on kustannustehokas koulutusmetodi ja mahdollistaa tarkan raportoinnin ja mittauksen. Digitaalinen oppimissisältö on helppo pitää ajan tasalla.

Koulutustarpeisiisi suunnitellaan yhdenmukainen ja yrityksen brändiä tukeva digitaalinen oppimissisältö.

Kun aineistot käännetään ja lokalisoidaan, samat vuorovaikutukselliset oppimismateriaalit ovat käytettävissä myös yrityksesi kansainvälisille toiminnoille.

Digitaalisten oppimisratkaisujen avulla henkilöstösi oppii missä ja milloin vain.

Machinery_vertical_shadow_419x600

Miksi e-learning?

Hyvin suunniteltu ja monipuolisilla menetelmillä toteutettu e-learning varmistaa, että koulutus saavuttaa sille asetetut tavoitteet ja muutoksen läpivienti onnistuu.

Kohenna oman henkilöstön osaamista, lisää sidosryhmien tietoisuutta ja sitouta asiakkaat toteuttamalla tuote- ja palvelukoulutus laadukkaana e-learning-koulutuksena.

Oman henkilöstön lisäksi e-learningilla voidaan kouluttaa myös yrityksen ulkopuolisia kohderyhmiä. Markkinoinnin ja koulutuksen välinen raja hämärtyy ja kummankin toiminnan parhaat puolet toteutuvat, kun asiakkaat ja käyttäjät sitoutetaan räätälöidyllä ja vuorovaikutuksellisella e-learning-toteutuksella.

Asiakkaan kokemuksia verkko-oppimisesta

Caset Yle ja Yliopiston Apteekki

Verkko-oppimisen asiantuntijamme Anu Rummukainen fasilitoi keskustelua ja asiakkaamme Saija Uski Yleltä ja Marianne Hemminki Yliopiston Apteekista kertoivat esimerkillisistä e-learning-caseistaan Esimies & Henkilöstö-messujen inspiraatio-lavalla keskiviikkona 5.9.2018.

Asiakkaamme kertovat muun muassa sitä, miksi he valitsivat verkko-oppimisen, mitä toteutuksessa huomioitiin ja miten ratkaisu onnistui vastaamaan heidän tavoitteitaan.

Tietohallinnon resurssinhallintapalveluja tarjoava yritys haluaa tarjota henkilöstölleen osaamisen kehittämiseen koulutusta, jolla pyritään parantamaan tuottavuutta, vähentämään valvonnan tarvetta, lisäämään työtyytyväisyyttä ja kehittämään viestintävalmiuksia.
Miten elearning vastaa haasteeseen? E-learning

Miten e-learning vastaa haasteeseen?

Luomme verkko-oppimismoduulin, joka perustuu alan parhaisiin käytäntöihin. Asiakasyrityksen HR-johto voi seurata henkilöstön koulutuksen etenemistä ja muodostaa yksilöityjä raportteja. E-learningin kokonaisuuteen lisätään säännöllisesti uusia moduuleja. Ne, jotka eivät ole vielä suorittaneet moduuleja, saavat automaattisen muistutuksen asiasta.

Miten verkko-oppimista hyödynnetään suomalaisissa yrityksissä juuri nyt?

Järjestimme Esimies & Henkilöstö -messuilla ja LinkedInissä kyselyn henkilöstöhallinnon ammattilaisille. Aiheina olivat verkko-oppimisen tila suomalaisissa yrityksissä ja e-learningin vahvimmat kehityssuunnat tulevaisuudessa.

Saimme vastauksia yhteensä yli sadasta pääkaupunkiseudulla toimivasta organisaatiosta ja koostimme niistä kattavan 46-sivuisen raportin. 

Lataa 46-sivuinen raportti

Esimierkki sivuja E-learning suomalaisissa yrityksissä raportists