Graafinen suunnittelu

Asiantuntevaa graafista suunnittelua printtiin ja digitaalisiin julkaisuihin, mukaan lukien DTP, infografiikat, markkinointisisällöt, animaatiot, videot, verkkosivut ja e-learning.
Markkinoinnin sisältöpalvelut

Markkinoinnin sisältöpalvelut

Tämän päivän sisältöä pursuavassa maailmassa pärjäävät ne, jotka saavat viestinsä perille nopeasti. Visuaalisessa muodossa oleva tieto on helpompaa omaksua. Sen vuoksi houkutteleva graafinen suunnittelu on tärkeä kilpailuetu.

  • Taitto ja typografinen suunnittelu kaikkiin asiakirjatyyppeihin
  • Esitykset, infografiikka, animaatiot ja logot
  • Käyttöliittymien, internetsivustojen ja e-learning-ympäristöjen visuaalinen suunnittelu

Internetsivustojen, PDF-tiedostojen, e-kirjojen ja kaikkien muiden sisältötyyppien onnistunut graafinen suunnittelu kohentaa yrityksesi imagoa ja voi jopa säästää kääntämisen ja lokalisoinnin kustannuksia.

Warehouse_vertical_419x600

Monikielistä graafista osaamista

AAC:n laajan palveluvalikoiman ja monikielisen viestinnän asiantuntemuksen ansiosta omat AD:mme tietävät, kuinka asiakkaan viesti saadaan parhaiten perille niin, että se on myös helppo lokalisoida eri kielille ja erilaisiin kulttuuriympäristöihin.

Et tarvitse eri palveluntarjoajaa sisällön luomiseen ja olemassa olevan sisällön visualisointiin edes silloin, kun tekstit on upotettu grafiikkaan.

Julkisen sektorin virasto tilaa mobiilisovelluksen edistämään ikääntyvien liikuntatapoja. Sovelluksen ja siihen liittyvien liikuntaohjeiden on oltava helppokäyttöisiä myös väestöryhmälle, joka ei ole tottunut digitaaliseen sisältöön. Virastossa on suunniteltu sovellukseen harjoituksia ja kaksi ohjaajahahmoa.
Graafinen suunnittelu ja e-learning Graafinen suunnittelu

Miten graafinen suunnittelu ratkaisee e-learningin haasteen?

Ratkaisu:

Lisäämme sovelluksen kiinnostavuutta luomalla ohjaajista 3D-hahmot ja animoimalla mallisuoritukset kuhunkin harjoitukseen. Kirjallisia ohjeita tarvitaan tällöin vähemmän, ja käyttäjä voi keskittyä liikkeen tekemiseen. Omat AD:mme toteuttavat animaation ja luovat selkeän visuaalisen käyttöliittymän, joka lokalisoidaan pohjoismaisille kielille. E-learning-asiantuntijamme rakentavat sovelluksen, joka on kiinnostava ja hyödyllinen ja palkitsee osallistujaa pelielementeillä.