ABB: kulttuurivalmennukset

ABB: kulttuurivalmennukset
ABB:läisiä lähtee jatkuvasti työkomennuksille eri maihin. Aikaa kohdemaan businesskulttuuriin tutustumiseen ei aina ole. Tämä saattaa aiheuttaa tahattomia yhteentörmäyksiä. Tämä pätee myös muualta Suomeen tuleviin ABB:läisiin.

Haaste

ABB:läisiä lähtee vuosittain runsaasti pidemmille työkomennuksille eri kohdemaihin. Tiukan aikataulun vuoksi aikaa kohdemaan businesskulttuuriin tutustumiseen ei välttämättä ole ja tämä saattaa aiheuttaa tahattomia yhteentörmäyksiä.

Suomeen tulee jatkuvasti ulkomaalaisia ABB:läisiä lyhyemmille ja pidemmille työkomennuksille. Monilla heistä ei ole aikaisempaa kokemusta Suomesta ja yllättäviltä tilanteilta ei ole voitu välttyä arjessa ja työssä.

Ratkaisu

- Ekspatriaattivalmennukset komennukselle lähteville, haluttaessa koko perheelle. Valmennukseen liitetään usein myös kohdemaan kielen koulutus. 
- Welcome to Finland -valmennus ja suomen kielen kurssi Suomeen tuleville.
- HR:n kanssa erikseen sovittavia valmennuksia tarpeen mukaan (mm. venäläinen businesskulttuuri, esiintyminen ja kouluttaminen eri kulttuureissa).

Hyödyt

- Kaikki valmennukset samasta paikasta koko organisaatiolle: yhtenäinen tarjonta ja valmennuslinja, jonka painotukset on määritelty yhdessä asiakkaan kanssa.
- Mahdollisuus yhdistää haluttaessa saumattomasti kulttuurivalmennukset ja kielikoulutukset.

 

 

 Tässä tapauksessa käytetyt palvelut

Kuinka voimme auttaa?

x