TOYOTA AUTO FINLAND OY

TOYOTA AUTO FINLAND OY
Toyota halusi kehittää henkilöstönsä sisäistä ja ulkoista viestintää: oikeakielisyyttä, tekstin selkeyttä ja ymmärrettävyyttä.

KIRJALLISEN VIESTINNÄN TEHOSTAMINEN

Haaste
Toyota halusi kehittää henkilöstönsä sisäistä ja ulkoista viestintää: oikeakielisyyttä, tekstin selkeyttä ja ymmärrettävyyttä. 

Ratkaisu

  • Toteutimme suomen kielenhuollon valmennuskurssin, jossa keskityttiin oikeakielisyyteen ja tekstien selkeyteen.
  • Käytännönläheinen suomen kielen tekstipaja perustui osallistujien omiin teksteihin ja niiden muokkaamiseen kohderyhmän ja viestintäkanavan mukaan.
  • Henkilöstön viestintä selkeytyi ja luettavuus parani
  • Ajankäyttö tehostui.


Tässä tapauksessa käytetyt palvelut

Kuinka voimme auttaa?

x