Kuusakosken verkkosivuprojekti

Kuusakosken verkkosivuprojekti
Brändiuudistuksen yhteydessä Kuusakoski päätti uudistaa julkiset verkkosivunsa ja valitsi meidät kumppanikseen suunnittelemaan ja toteuttamaan sivuston rakenteen, ulkoasun ja sisällön sekä kääntämään globaalit sisältötekstit.

Haaste
Brändiuudistuksen yhteydessä Kuusakoski päätti uudistaa julkiset verkkosivunsa ja valitsi meidät kumppanikseen suunnittelemaan ja toteuttamaan sivuston rakenteen, ulkoasun ja sisällön sekä kääntämään globaalit sisältötekstit. Tärkeimpiä uudelle verkkosivustolle asetettuja tavoitteita olivat seuraavat:

•    Sivuston rakenteen ja globaalin sisällön on tuettava Kuusakosken strategiaa parhaalla mahdollisella tavalla.
•    Kuusakoski toimii paikallisesti 11 maassa, joten suunnittelussa oli  huomioitava maakohtaiset sisältö- ja monikielisyysvaatimukset.
•    Sivuston ulkoasun on noudatettava Kuusakosken uudistunutta brändi-ilmettä.
•    Sivuston haluttiin olevan responsiivinen, eli sen täytyy tukea eri päätelaitteita ja erikokoisia näyttöjä mobiili mukaan lukien.

”Oli haaste saada näin kompleksinen ja moniulotteinen, mutta mielenkiintoinen kokonaisuus koottua tiiviisti ja selkeästi nettisivuille. AAC onnistui siinä todella hyvin. Monikielisyyden hallinta on meille erittäin tärkeä asia, ja on todella hienoa toimia sellaisen kumppanin kanssa, joka tietää monikielisyyden asettamat haasteet ja osaa ottaa ne huomioon tällaisessa projektissa.”

Laura Oksanen, Communications Officer, Kuusakoski Oy


Ratkaisu
Ymmärtääksemme Kuusakosken strategian ja liiketoiminnan osa-alueiden asettamat vaatimukset, järjestimme workshopin Kuusakosken viestintätiimin kanssa. Workshopin tulosten,  eri liiketoimintayksiköiden edustajien kanssa käytyjen lisäkeskustelujen ja maakohtaisten erityisvaatimusten pohjalta suunnittelimme sivustolle rakenteen, jossa huomioitiin globaalin viestinnän lähtökohdat, skaalautuvuus maakohtaisiin viestintätarpeisiin sekä monikielisyysvaatimukset.

Ulkoasun suunnittelussa pyrimme yksinkertaisuuteen ja noudattamaan uutta brändi-ilmettä. Otimme responsiivisuuden huomioon koostamalla ulkoasun elementeistä, jotka skaalautuvat ja järjestyvät uudelleen näytön kaventuessa pöytäkoneesta mobiiliin.

Sisällöntuotannossa teimme läheistä yhteistyötä eri liiketoiminta-alueiden asiantuntijoiden kanssa varmistaaksemme, että Kuusakosken asiakkaiden kannalta tärkeimmät asiat tuodaan oikealla tavalla esiin. Globaali sisältö käännettiin seitsemälle kielelle. Lisäksi järjestimme valokuvauksen, jossa kuvattiin Kuusakosken liiketoimintaa ja kierrätysmateriaaleja uuden verkkosivuston sisällön asettamista lähtökohdista, ja huomioimme myös yhdenmukaisuuden uudistuneen brändi-ilmeen kanssa.

”Olimme vaikuttuneita siitä, kuinka hyvin AAC oli valmistautunut workshopiin. Tiiviin keskusteluyhteyden ansiosta projekti eteni jatkuvasti oikeaan suuntaan. Kaikki, mitä AAC lupasi, piti paikkansa. Myös projektin budjetti oli erinomaisesti laadittu, ja siinä pysyttiin loppuun asti.” 

Marja-Leena Ahtiainen, viestintävastaava, Kuusakoski Oy

Kuusakoski
Hyödyt
Verkkosivujen uudistusprojekti onnistui erinomaisesti, ja uusi sivusto julkaistiin 18.2.2015 osoitteessa https://www.kuusakoski.com. Toteuttamamme ratkaisun tärkeimpiä hyötyjä Kuusakoskelle olivat seuraavat: 

•    Uudistettu sivusto välittää johdonmukaisen viestin Kuusakosken ydinliiketoiminnasta globaalisti.
•    Maakohtaiset erityistarpeet ja monikielisyysvaatimukset on otettu huomioon sivuston toteutuksessa.
•    Sivusto on täydellisesti linjassa Kuusakosken strategian ja uudistuneen brändi-ilmeen kanssa.
•    Toteutus on nykyaikainen ja tukee kaikkia päätelaitteita.
•    Läheisen yhteistyön myötä kasvaneen ymmärryksen ja luottamuksen ansiosta projekti mahdollistaa molempia osapuolia hyödyttävän strategisen kumppanuuden jatkossakin.

”Yhteistyö AAC:n kanssa oli erittäin helppoa ja mutkatonta. Projekti ja sen lopputulos ylittivät ehdottomasti kaikki ennakko-odotuksemme. Oli huikeaa, miten AAC ymmärsi Kuusakosken liiketoimintaa ja onnistui yhdistämään visuaalisuuden Kuusakosken strategiaan ja sen asettamiin vaatimuksiin.”

Laura Oksanen, Communications Officer, Kuusakoski Oy

”AAC otti teknisen toteutuksen vaatimukset huomioon jo määrittelyvaiheessa ja pystyi keskustelemaan teknisistä asioista suoraan Avenlan (teknisestä toteutuksesta vastannut yhteistyökumppani) kanssa, mikä helpotti meidän urakkaamme ja toi merkittävää lisäarvoa projektiin.”

Teemu Niemelä, Software Development Manager, Kuusakoski Oy  

”Olemme erittäin ylpeitä lopputuloksesta. Esittelemme uusia nettisivujamme todella mielellämme ja suosittelemme AAC:tä erinomaisena yhteistyökumppanina.”

Marja-Leena Ahtiainen, viestintävastaava, Kuusakoski OyTässä tapauksessa käytetyt palvelut

Kuinka voimme auttaa?

x