SISÄLLÖNTUOTANTO JA TEKSTIN EDITOINTI – SELKEÄ VIESTI TEHOKKAASTI PERILLE

 

Haluatko varmistaa, että tekstisi on selkeä, rakenteeltaan toimiva ja kohderyhmälle räätälöity? AAC:n käännöspalveluportfolio sisältää myös sisällöntuotannon ja tekstin editoinnin erillisenä palveluna.

 

 

Suosittelemme editointia teksteille, jotka asiakas on kirjoittanut itse muulla kuin äidinkielellään.

 

 

Tekstin editoinnissa tarkistetaan kaikki samat asiat kuin oikoluvussakin.

 

Lisäksi kiinnitetään erityistä huomiota tekstin tyyliin ja sävyyn ja tarvittaessa myös tekstin rakenteeseen ja esimerkiksi otsikointiin.

 

Tekstin editointi sopii hyvin markkinointimateriaaleille, Internet-sivustoille ja muille julkaistavaksi tarkoitetuille teksteille.

 

 

Tekstin editointi selkeyttää viestiä ja vie sen tehokkaammin perille.

 

Palvelumme

Tekstin editoinnin tavoitteena on tuottaa sujuva, laadukas ja kiinnostava teksti, jonka lukeminen on nautittavaa ja joka välittää aiotun viestin tehokkaasti.

 

Tekstin editoinnissa teksti tarkastetaan ja siihen tehdään muutoksia, jotka parantavat myös sen vaikuttavuutta kohdekielellä ja kohdeyleisön parissa.

 

Tuloksena on teksti, joka välittää viestisi tehokkaasti ja välttää vahingossa syntyvät negatiiviset tai ristiriitaiset mielleyhtymät.

 

Tekstin editointiin saattaa sisältyä otsikoinnin muutoksia, tekstin osien kirjoittamista uudelleen sekä tyylin, tekstin sävyn tai kielellisen rekisterin muokkaamista. Kappaleiden järjestystä saatetaan myös muuttaa, jotta tekstin fokus paranee.

 

Jos editoitavana on käännös, siitä saattaa tulla hyvinkin erilainen kuin lähtöteksti, kun teksti muokataan kohdekielellä toimivaan asuun.

 

 

AAC:n palveluvalikoima sisältää myös tekstien sisällöntuotannon. Ammattitaitoinen copywriter kirjoittaa tekstit asiakkaan ohjeiden mukaan.

 

Sisällöntuotantopalvelu sopii erityisesti kriittiseen viestintään, jossa tekstin laatu vaikuttaa suoraan viestinnän onnistumiseen.

 

Tärkeimpänä laatuvaatimuksena on tällöin halutun vaikutuksen aikaansaaminen (esimerkiksi asenteen muutos). Työn tuloksena on luova, sujuva ja kiinnostava teksti, joka halutaan lukea uudelleen.

 

Sisällöntuotannosta sovitaan aina erikseen.

x