VIE VIESTISI PERILLE VARMASTI JA TARKASTI, KAIKILLA KIELILLÄ

 

Viestintä toimii aina tehokkaimmin ja mukavimmin omalla kielellä. Kun käytät apunasi tulkkia, voit keskittyä viestisi sisältöön ja kuulijoihisi varmana siitä, että viesti menee oikein perille.

  

 

KONFERENSSIT

NEUVOTTELUT

TEHDASKÄYNNIT

 

KOKOUKSET

AUDITOINNIT

TARKASTUKSET

 

Tapaamiset poliisin, maahanmuuttoviranomaisten, sosiaalipalvelun tai koulun ja päivähoidon edustajien kanssa.

 

 

Kun yhteistä kieltä ei ole tai kielitaito ei riitä parhaan vaikutelman antamiseen, AAC Tulkkaus vie viestisi virheettömänä perille.

 

KONSEKUTIIVITULKKAUS

SIMULTAANITULKKAUS

KUISKAUSTULKKAUS

Konsekutiivitulkkauksessa puhuja ja tulkki ovat äänessä vuorotellen. Tämä tulkkaustapa sopii tapahtumiin, joissa on vain muutama osallistuja, sekä palvelutilanteisiin, joissa tulkki auttaa viestinnässä molempiin suuntiin. Erityisiä laitteistoja ei tarvita.

Simultaanitulkkauksessa tulkki puhuu samaan aikaan kuin alkuperäinen puhuja, pienellä viiveellä. Simultaanitulkkaukseen tarvitaan lähes aina tulkkauslaitteet ja kaksi tulkkia.

Kuiskaustulkkauksessa tulkki tulkkaa kuiskaten enintään muutamalle kuulijalle kerrallaan. Erityisiä laitteistoja ei tarvita. Kuiskaustulkkaus voidaan toteuttaa paikan päällä tai etätulkkauksena puhelin- tai videolinkin kautta.

 

Kaikki AAC:n tulkit ovat kokeneita ammattilaisia, jotka tuottavat erinomaista asiakaspalvelua. Tulkki on puolueeton ammattilainen, joka takaa osapuolten kielellisen yhdenvertaisuuden, varmistaa sujuvan viestinnän ja auttaa välttämään väärinkäsityksiä.

 

Palvelumme

Globaali yritys suorittaa riskiauditoinnin toimitiloissaan Intiassa. Jotta auditointi onnistuu, paikallisten työntekijöiden on voitava vastata auditoijien kysymyksiin avoimesti ja antamalla kaikki tarvittavat tiedot. Kun apuna on tulkki, vastaaminen on helpompaa.

 

RATKAISU:

AAC toimittaa konsekutiivitulkkauksen koko kolmen päivän auditoinnille. Auditoinnissa haastateltavana on yleensä yksi työntekijä kerrallaan. Päivän aikana saatetaan vaihtaa paikkaa, joten tulkkauskopit ja laitteistot eivät ole käytännöllinen vaihtoehto.

Pohjoismainen yritys järjestää tapahtuman kiinalaisille jälleenmyyjilleen. Yrityksellä on HR-toimintaa Kiinassa, mutta he haluavat mukaan myös globaaleista toiminnoista vastaavan myyntipäällikön. Asiakas tietää kokemuksesta, että jälleenmyyjät haluavat mielellään tavata myyntipäällikön.

 

RATKAISU:

Järjestämme lyhyellä varoitusajalla Kiinaan kuiskaustulkkauksen. Tulkilla on kokemusta asiakkaan toimialalta. Kuiskaustulkkaus mahdollistaa luottamuksellisen keskustelun jälleenmyyjien ja myyntipäällikön välillä. Myyntipäällikkö pystyy sen ansiosta keskustelemaan mahdollisimman monen jälleenmyyjän kanssa.

Suomalainen yritys suunnittelee ohjelmistokoulutusta Venäjällä toimivalle henkilöstölleen. Ohjelmisto on käännetty venäjän kielelle, mutta kouluttaja ei puhu venäjää.

 

RATKAISU:

Järjestämme koulutustilaisuuteen konsekutiivitulkkauksen. Koulutuksesta tehdään lisäksi tallenne, joka voidaan ladata webinaarina. Koulutusmateriaalit käännetään osallistujia varten venäjäksi.

Konsekutiivitulkkaus on paras ratkaisu koulutustilanteisiin, koska se mahdollistaa dynaamisen vuorovaikutuksen, kun myös osallistujat pääsevät ääneen.

Lisäpalvelut:

 

LÖYSITKÖ ETSIMÄSI?

 

 

 

 

  

  

 

x