TJÄNSTER

ABB: TermBANK

BAKGRUND: ABB är ett svensk-schweiziskt multinationellt bolag som verkar inom branscherna kraft- och automationsteknik och har över 140 000 medarbetare världen över. År 2015 genomförde ABB en global upphandling för att hitta en ny lösning för hantering av översättningar och terminologi. Vi är stolta över att kunna berätta att ABB valde AAC Global som partner.

LÄS MER

”Really inspiring and the trainer was more than just a tutor. The trainer really taught us more about the culture and kept the course far from being just academic.”

Renato Kern, Rovio

STORA ENSO

Översättningar i anknytning till börslistade bolags investerarrelationer och företagskommunikation, marknadsföring och HR samt framtagning och underhåll av kundspecifik terminologi. www.storaenso.com

LÄS MER

Orava Asuntorahasto

Översättning av olika texttyper inom börsbolagskommunikation samt utarbetande och underhåll av företagsspecifik termbank. www.oravaasuntorahasto.fi

LÄS MER

Webbplatsprojekt för Kuusakoski

I samband med att Kuusakoski skulle förnya sitt varumärke bestämde de sig även för att göra om sin webbplats. De valde oss som partner och lät oss utforma och implementera webbens struktur, layout och innehåll samt översätta allt innehåll på den.

LÄS MER

"Thank you for your excellent and stunningly fast service. GREAT! After this experience, I can absolutely recommend you to others."

- Anne Mäkinen, Balentor Oy -

TOYOTA AUTO FINLAND OY

Toyota ville förbättra medarbetarnas interna och externa kommunikation när det gällde tydlighet, läsbarhet och grammatik.

LÄS MER

"Depending on the size of the audience I always consider and practice my message well in advance. During the last seven years, while driving a huge change in an international organization, AAC Global has been supporting my journey - with good success."

- Pauli Aalto-Setälä, Aller Media Oy -

Picosun: företagsvideo

Picosun är ett ledande företag inom nanoteknik. Avsikten var att göra en video som på ett för lekmän begripligt sätt skulle förklara vad som avses med ALD-teknik och var tekniken används. 3D-animation var ett naturligt val som presentationssätt. Den passar ihop med det futuristiska temat och lämpar sig för beskrivning av den mikroskopiska processen. Till exempel på mässor fungerar videon garanterat som ett blickfång.

LÄS MER

Exempel från detaljhandeln

Keskos anställda behövde kunna nätverka med bra flyt och arbeta effektivt i samarbetsprojekt med ryssar. Svaga språkfärdigheter och dålig förståelse för kulturella skillnader hindrar kommunikation, hämmar utvecklingen av ett ömsesidigt förtroende och försämrar möjligheterna att nå målen.

LÄS MER

SAP

Localization of SAP software and translation of communications and marketing texts related to the software. www.sap.com

LÄS MER

Finavia: Chinese cultural training

Finavia has invested in increasing its Chinese cultural knowledge and developing the customer experience for Chinese travelers. To meet this need, AAC Global organized a series of cultural training sessions for Finavia's people in 2016.

LÄS MER

Korona Invest

AAC har översatt Koronas pressmeddelanden och nyhetsbrev, samt språkgranskat Koronas engelska publikationer. http://www.koronainvest.fi/en/

LÄS MER

"I have been in two classes and they are the highlight of the week! The teacher knows her role well and the discussion topics have been good and interesting."

- Elisa Lehikoinen, SOK -

Teknos: företagsvideo

Teknos behövde en tidsenlig presentationsvideo som kort och koncist skulle berätta om företagets verksamhet, viktigaste produkter, värdegrund och verksamhetsorter. På vilket sätt skulle allt detta slås in i ett kostnadseffektivt paket? Här hade vi stor hjälp av företagets breda produkturval och fina bilder av produkterna. De vackra färgerna och nyanserna gav upphov till en helhet som tilltalar ögat (och smeker örat).

LÄS MER

Översättningar för EU

Svåra texter från olika specialiserade administrativa sektorer – översättningen av nästan alla dessa texter förutsätter kunskaper inom juridik och en mängd andra kompetensområden som exempelvis jordbruk, beskattning, handel eller politik.

LÄS MER

ABB safety switch video

ABB ville främja säkerheten på arbetsplatsen och samtidigt marknadsföra sina egna säkerhetsbrytarprodukter med en video som innehöll en kort men minnesvärd historia. De ville att videons meddelande om vikten av säkerhet på arbetsplansen skulle riktas mot personer som fattar beslut i säkerhetsfrågor och slutanvändare av säkerhetsbrytare världen över, både inom och utanför ABB.

LÄS MER

NCC Roads

Översättning av olika texttyper inom företagskommunikation. www.ncc.fi

LÄS MER

Ponsse

Översättningar inom investerar- och företagskommunikation, marknadsföring och teknisk dokumentation samt lokalisering av programvara för skogsmaskiner och utarbetande och underhåll av företagsspecifik termbank. www.ponsse.com

LÄS MER

 

Företag

aac global

Vi bidrar till våra kunders framgångar på den internationella marknaden genom att hjälpa dem att nå ut med sitt budskap till kunderna. Vi erbjuder språkutbildning och kommunikationsträning, skapar innehåll för samtliga tänkbara sälj- och marknadsföringskanaler, översätter och lokaliserar och erbjuder terminologitjänster och olika lösningar för kunskapsutbyte.

KONTAKTA OSS

 
 

Om du vill ha en offert på översättning eller tolkning klickar du här:

Kundservice: +358 9 4766 7800

x