E-LEARNING-INNEHÅLL ENGAGERAR OCH UTBILDAR

 

MEDARBETARE

INTRESSENTER

KUNDER

  

 

 

Digital utbildning är prisvärt och går generellt att rapportera och utvärdera korrekt.

 

 

Du kan uppfylla dina utbildningsbehov med ett enhetligt och varumärkesanpassat budskap.

 

Leverera information och innehåll som alltid är uppdaterat.

 

Du kan enkelt översätta och lokalisera ditt innehåll för en bättre utbildningsupplevelse i alla länder där företaget bedriver verksamhet.

 

Med digital utbildning kan dina medarbetare alltid ha tillgång till sin kurs – var de än är.

 

 

Oavsett hur de digitala utbildningsbehoven eller förändringsmålen ser ut finns det inget som kan hindra att de uppfylls om man ser till att ha en väl utformad digital utbildning och en flexibel leveransmetod.

 

Öka de egna medarbetarnas kompetens, informera olika intressenter eller knyt kunderna till dig med utbildningssessioner av hög kvalitet om dina senaste produkter och tjänster. Gränserna mellan marknadsföring och utbildningsaktiviteter suddas ut alltmer, så hämta det bästa från båda världar och fånga uppmärksamheten hos kunder och användare med kvalitetsinnehåll.

 

Fakta om våra tjänster

 

Våra specialister inom flerspråkig kommunikation producerar innehåll som är pedagogiskt väl strukturerat och utformat för att vara enkelt att lokalisera och översätta.

Experter på kommunikation och språk anger tonen och använder sig av storytelling för att blåsa liv i ditt webbaserade utbildningsinnehåll.

Om du kombinerar det med kunskaper om användargränssnitt blir resultatet innehåll som är responsivt och optimerat för datorer, mobiltelefoner och surfplattor.

 
 

Våra interna experter på grafisk design skapar banderoller, bilder, infografik och animationer som visuellt kommunicerar komplext, abstrakt eller tekniskt innehåll enligt ditt varumärke.

Professionella utbildare och facilitatorer utformar ett varierat utbud av engagerande och motiverande utbildningsövningar som tillhandahåller relevant utbildningsinnehåll åt en planerad målgrupp.

Vår tjänst är kostnadseffektiv och producerad med djupt engagemang för att uppfylla era globala utbildningsbehov.

 

Så här fungerar det

Ett multinationellt företag har en ny produkt för ett nytt kundsegment och behöver låta sina medarbetare ta del av produktinformationen.

Försäljningschefen har organiserat personliga möten med säljpersonalen var tredje eller sjätte månad beroende på personalomsättningen och på hur ofta nya produkter lanseras. Personalens deltagande har varit lågt och man har därför varit tvungna att anordna flera olika mötestillfällen för att alla ska få informationen.

Det har också uppmärksammats att det finns avvikelser i hur säljmedarbetarna framför säljbudskapet och hur de förstår den nya produktinformationen.

 

LÖSNINGEN:

Vi skapar ett e-learningpaket för att informera medarbetarna om den nya produkten.

E-learningen är intressant, pedagogiskt strukturerad och bara 30 minuter lång. Den är planerad så att säljmedarbetarna måste veta tillräckligt mycket detaljinformation om den nya produkten för att kunna sälja den. På slutet finns ett test och alla som inte klarar det ombeds att gå tillbaka och göra om modulen tills dess att de klarar det, för att garantera att utbildningskvaliteten är standardiserad.

Säljarna kan gå utbildningen när och var de vill – och behöver inte avbryta det löpande arbetet för att delta i personliga möten.

Framstegen registreras och rapporteras och man kan välja ett uppföljningspaket som baseras på vilken återkoppling säljpersonalen skickar via utbildningens administrationssystem.

Vi översätter och lokaliserar text, dubbning och visuellt material i hela e-learningpaketet till önskade språk.

Ytterligare tjänster:

Ett nordiskt bolag som erbjuder en chattfunktion på sin webbplats vill förbättra kvaliteten på sin kundtjänst. Företaget vill utbilda sin personal så att de kan ge kunderna effektiv service på flera olika språk, hantera reklamationer och sälja uppgraderingspaket till fler kunder. En del av medarbetarna deltar redan i klassrumsbaserad språkutbildning från AAC Global, med fokus på kundtjänstens språk.

 

LÖSNINGEN:

Vi producerar en uppsättning av digitala utbildningsmoduler som omfattar både teoretiska kunskaper om kundtjänsten och de effektivaste metoderna från den praktiska verksamheten, som delges av medarbetarna i samband med undervisningen.

Eftersom målgruppen främst består av unga människor i ålder 18–25 är video ett effektivt medium för att förmedla innehållet. Våra utbildare spelar in en serie med korta videor som förklarar de kulturella och teoretiska aspekterna av kundtjänsten i de olika nordiska länderna. Utbildarna producerar också uppgifter baserade på de autentiska exemplen.

E-learning-innehållet förpackas i korta, spelifierade moduler med belöningar som ökar nivåerna av engagemang.

Hela paketet utgör en del av en introduktionsprocess för nya kundtjänstmedarbetare.

Ytterligare tjänster:

Ett företag som erbjuder tjänster för hantering av IT-resurser vill erbjuda kompetensutveckling till personalen för att öka produktiviteten, göra medarbetarna mer självständiga, öka arbetstillfredsställelsen och utveckla kommunikationsförmågan.

 

LÖSNINGEN:

Vi börjar med att utveckla en webbaserad utbildningsmodul om ämnet tidshantering, baserad på de bästa metoderna från branschen inklusive infografik, en videopresentation och en undersökning. Personalansvariga på kundföretaget kan övervaka medarbetarnas framsteg och skapa individuella rapporter. Nya moduler läggs till regelbundet och till medarbetare som inte deltar skickas automatiska påminnelser.

Ytterligare tjänster:

 

 

FANN DU VAD DU SÖKTE?

 

 

  

 

 

   

x