KORREKTURLÄSNING – SPRÅKGRANSKNING AV ALLA TEXTER

 

Vill du vara säker på att din text blir korrekt förstådd i en annan språkmiljö? I AAC:s utbud av översättningstjänster ingår även korrekturläsning, som kan beställas som en separat tjänst.

 

 

GRAMMATIK

TERMINOLOGI

INTERPUNKTION

 

Beställ vår korrekturläsningstjänst om du vill att din text ska vara exakt, flytande och konsekvent. Granskaren väljer de mest naturliga orden eller termerna för en modersmålstalare.

 

 

Du kan beställa korrekturläsning eller språkgranskning som en separat tjänst för texter som du själv har skrivit, eller så kan tjänsten utföras i samband med översättningsprocessen.

 

Så här fungerar det

Granskaren rättar grammatik, terminologi, avvikelser från etablerad terminologi, inkonsekvenser och ser till att texten har flyt. Dock ändras sällan textens struktur eller innehåll.

 

I översättningsprocessens granskningsskede kontrollerar korrekturläsaren eller en annan översättare att översättningen är grammatiskt korrekt, att adekvat terminologi används, att all lokaliseringsbar text har blivit översatt och att eventuella instruktioner har följts.

 

Alla våra språkgranskare är professionella språkexperter och de flesta av dem har åratals – vissa till och med decenniers – erfarenhet.

 

 

 

När det gäller texter som du har skrivit själv på ett språk som inte är ditt modersmål rekommenderar vi copybearbetning. Under copybearbetningen kontrolleras samma saker som vid korrekturläsning. Granskaren utvärderar också stil och ton och i förekommande fall även struktur och sådant som rubriker.

 

Copybearbetning är särskilt lämpligt för marknadsmaterial, webbplatser och andra texter som ska publiceras.

 

 

 

FANN DU VAD DU SÖKTE?

 

 

  

 

  

  

Translations for EU bodies

Translations for EU bodies

Svåra texter från olika specialiserade administrativa sektorer – översättningen av nästan alla dessa texter förutsätter kunskaper inom juridik och en mängd andra kompetensområden som exempelvis jordbruk, beskattning, handel eller politik.

Läs mer
Korona Invest

Korona Invest

AAC har översatt Koronas pressmeddelanden och nyhetsbrev, samt språkgranskat Koronas engelska publikationer. http://www.koronainvest.fi/en/

Läs mer
x