UTBILDNING I INTERKULTURELL KOMMUNIKATION FÖR EFFEKTIVARE ORGANISATIONER

 

 

 

 

Kulturskillnader och olika språk är en del av verkligheten i dagens internationella affärsvärld.

 

Se till att dina medarbetare, arbetsledare, chefer och ledare får den kulturella kompetens de behöver för att hantera de dagliga samarbetena, förbättra effektiviteten i teamen och minska riskerna för verksamheten på grund av kommunikationsmissar och missförstånd.

 

 

Skapa förtroende i interna och externa affärsrelationer

Minska missförstånden i affärsförhandlingar

Öka försäljningen genom marknadskännedom

 

 

Vare sig du behöver anpassa dig till en ny arbetskultur eller flyttar utomlands i samband med en ny karriärutmaning, erbjuder vi dig anpassade lösningar utifrån dina behov.

 

Vi presenterar inte bara teorier och stereotyper om kulturskillnader, utan ger dig praktisk hjälp i vanliga arbetssituationer, som möten och förhandlingar, hur du ger feedback och leder projekt.

 

Fakta om våra tjänster

 

 

Interkulturell utbildning för arbetsledare

Coachning för team med flera nationaliteter

Coachning för svenskar som ska påbörja en utlandstjänst eller utländska specialister som rekryteras till Sverige

 

Maximera avkastningen på dina investeringar i interkulturell kommunikation. Du får personlig och högkvalitativ utbildning, antingen i form av personliga möten eller på distans, i ett flexibelt format som passar dig.

 

Våra utbildningar i interkulturell kommunikation hålls av professionella, erfarna och coachande utbildare med kompetens inom ett brett spektrum av affärsområden och professioner. Flerspråkig och mångkulturell utbildning kan organiseras på valfritt språk och för valfri kultur.

 

Så här fungerar det

Ett snabbexpanderande teknikföretag vill öka medvetenheten om den kulturella mångfalden bland de anställda.

 

LÖSNINGEN:

Vi tar fram en lösning som bygger på temat ”A taste of ...” och som är utformad för att ge personalen en inblick i de olika kulturer som finns inom företaget.

Det innefattar videohälsningar från de internationella dotterbolagen, som vi får tillgång till genom en serie av webbinarier som våra interkulturella utbildare anordnar. Utbildarna ökar medvetenheten om de olika kulturerna genom att presentera grundläggande fakta om varje kultur och berätta om deras arbetsmetoder och normer. De informerar också om hur man kan förbättra den mångkulturella kommunikationen.

Den finska detaljhandelskedjan Kesko är verksamma på den ryska marknaden och bolagets anställda behöver kunna samarbeta smidigt och effektivt i projekt tillsammans med sina ryska motsvarigheter. Svaga språkfärdigheter och dålig förståelse för kulturella skillnader hindrade kommunikationen, hämmade utvecklingen av ömsesidigt förtroende och försämrade möjligheterna att nå målen.

 

LÖSNINGEN:

Först kartlade och testade vi medarbetarnas språkliga kompetens i hela organisationen. Sedan organiserade vi utbildning i små grupper, par och enskilt där fokus låg på att förbättra viktiga delar av projektkommunikationen.

Vi presenterade den ryska företagskulturen ur ett praktiskt perspektiv som en integrerad del av kursdeltagarnas språkstudier.

Läs mer i avsnittet om referenser.

Varje år åtar sig ett stort antal medarbetare från ABB i Finland längre uppdrag i olika länder. På grund av tidsbrist finns det inte alltid tid för att medarbetarna ska hinna bekanta sig med affärskulturen i det land dit de ska och det kan leda till onödiga missförstånd.

ABB-medarbetare från andra länder kommer också regelbundet till Finland för korta eller längre uppdrag. Många av dem har inga tidigare erfarenheter av landet, vilket har lett till en del överraskande situationer både privat och på jobbet.

 

LÖSNINGEN:

Vi anordnar kurser för medarbetare som ska iväg på utlandsuppdrag, och vid behov även för deras familjer. Utbildningen innefattar ofta undervisning i det aktuella landets språk. För medarbetare som kommer till Finland anordnar vi en ”Välkommen till Finland”-orientering och en kurs i finska språket.

Den största fördelen för ABB är att hela deras globala organisation kan inhandla effektiv, professionell utbildning i interkulturell kommunikation från en enda leverantör, oavsett ursprungsland eller destination.

Läs mer i avsnittet om referenser.

 

 

FANN DU VAD DU SÖKTE?

 

 

  

 

 

  

  

Exempel från detaljhandeln

Exempel från detaljhandeln

Keskos anställda behövde kunna nätverka med bra flyt och arbeta effektivt i samarbetsprojekt med ryssar. Svaga språkfärdigheter och dålig förståelse för kulturella skillnader hindrar kommunikation, hämmar utvecklingen av ett ömsesidigt förtroende och försämrar möjligheterna att nå målen.

Läs mer
ABB: cultural training

ABB: cultural training

ABB is constantly sending employees abroad on work assignments. There is not always time to get to know the business culture of the target country. This might cause unintended conflicts. This also applies to ABB’s employees who come to Finland from other countries.

Läs mer
x