ABB safety switch video

ABB ville främja säkerheten på arbetsplatsen och samtidigt marknadsföra sina egna säkerhetsbrytarprodukter med en video som innehöll en kort men minnesvärd historia. De ville att videons meddelande om vikten av säkerhet på arbetsplansen skulle riktas mot personer som fattar beslut i säkerhetsfrågor och slutanvändare av säkerhetsbrytare världen över, både inom och utanför ABB.

Utmaning
ABB ville främja säkerheten på arbetsplatsen och samtidigt marknadsföra sina egna säkerhetsbrytarprodukter med en video som innehöll en kort men minnesvärd historia. De ville att videons meddelande om vikten av säkerhet på arbetsplansen skulle riktas mot personer som fattar beslut i säkerhetsfrågor och slutanvändare av säkerhetsbrytare världen över, både inom och utanför ABB.

Lösning
Utifrån ABB:s sammanfattning gjorde vi ett manus för videon, vi filmade scenerna, redigerade den och gjorde postproduktionen, samt lade på musik och ljudeffekter. De flesta scenerna filmades på ABB:s fabrik i Vasa, och skådespelarna var ABB:s egna anställda och deras familjemedlemmar. Idén bakom historien var att rikta sig till tittarnas känslor genom att belysa känslan av fara och de viktiga faktorerna när det gäller säkerhet. Intrycket förstärktes genom lämplig redigering, samt genom musikval och bildvinklar. 

Fördelar
Videon publicerades i ABB:s system vid en premiär som avhölls fredagen den 13 februari 2015. Till och med utgivningsdatumet var avsett att fokusera på ABB:s säkerhetsslogan: ”Safety doesn’t happen by accident”.

De konkreta fördelarna för ABB är:

•    betona säkerhetsfrågor och ta ansvar för dem inom ABB
•    skapa en bild av ABB som ett företag som fokuserar på säkerhet och ansvarstagande 
•    marknadsföra säkerhetsbrytare utanför ABB.

Förutom den engelska versionen som är avsedd för global användning, gjorde vi flera andra språkversioner under ett pressat program för att uppfylla behoven från ABB:s landsorganisationer.

”Videon fick ett mycket positivt mottagande på premiärkvällen och har bara fått lovord. Tack så mycket!”

Maria Haavisto, Marketing Manager, ABB Breakers and Switches.Tjänster som använts i det här exemplet

Vad kan vi hjälpa dig med?

x