TOYOTA AUTO FINLAND OY

TOYOTA AUTO FINLAND OY
Toyota ville förbättra medarbetarnas interna och externa kommunikation när det gällde tydlighet, läsbarhet och grammatik.

EFFEKTIVARE SKRIFTLIG KOMMUNIKATION

Utmaning
Toyota ville förbättra medarbetarnas interna och externa kommunikation när det gällde tydlighet, läsbarhet och grammatik.

Lösning

  • Vi genomförde en språkkurs i finska med fokus på korrekta och tydliga texter.
  • Den praktiskt inriktade workshopen om texter på finska utgick från deltagarnas egna texter, som redigerades för att uppfylla målgruppens och kommunikationskanalens krav.
  • Personalens kommunikation blev tydligare och texternas läsbarhet förbättrades generellt.
  • Tidsanvändningen blev också mer effektiv.


Tjänster som använts i det här exemplet

Vad kan vi hjälpa dig med?

x