Picosun: företagsvideo

Picosun är ett ledande företag inom nanoteknik. Avsikten var att göra en video som på ett för lekmän begripligt sätt skulle förklara vad som avses med ALD-teknik och var tekniken används. 3D-animation var ett naturligt val som presentationssätt. Den passar ihop med det futuristiska temat och lämpar sig för beskrivning av den mikroskopiska processen. Till exempel på mässor fungerar videon garanterat som ett blickfång.

Tjänster som använts i det här exemplet

Vad kan vi hjälpa dig med?

x