Translations for EU bodies

Translations for EU bodies
Svåra texter från olika specialiserade administrativa sektorer – översättningen av nästan alla dessa texter förutsätter kunskaper inom juridik och en mängd andra kompetensområden som exempelvis jordbruk, beskattning, handel eller politik.

Utmaning

–    Stora textvolymer som måste översättas till alla officiella EU-språk.
–    Svåra texter från olika specialiserade administrativa sektorer – översättningen av nästan alla dessa texter förutsätter kunskaper inom juridik och en mängd andra kompetensområden som exempelvis jordbruk, beskattning, handel eller politik.
–    Strikta formella krav tillämpas för många texttyper och de måste alltid följas. 
–    Omfattande flerspråkiga översättningsprojekt som löper över flera år och kräver pålitliga professionella översättare.


Lösning

–    Engagerade kundspecifika projektledare för varje EU-organ, med kunskap om kundens krav och som vet hur man hittar de mest lämpade översättarna.
–    Erfarna interna översättare och språkgranskare som är väl förtrogna med de textspecifika kraven säkerställer också kvaliteten på översättningarna och fungerar som kontaktpersoner för underleverantörerna.


Fördelarna

–    Pålitlig kvalitet och smidiga processer uppnås genom långvarigt samarbete.
–    Översättningar av hög kvalitet: kunden utvärderar regelbundet kvaliteten och resultatet påverkar direkt de översättningsvolymer som beställs.
–    AAC är ett stort företag med ett omfattande nätverk av underleverantörer och kan leverera översättningar av hundratals sidor inom snäva tidsramar. 

 Tjänster som använts i det här exemplet

Vad kan vi hjälpa dig med?

x