EFFEKTIVA SPRÅKKURSER – ANPASSADE FÖR ATT UPPFYLLA BEHOVEN I DAGENS FÖRETAG OCH YRKESLIV

 

 

 

Kunskaper i flerspråkig kommunikation är en nyckelkomponent för de flesta effektiva organisationer. Det kan handla om allt från en chef som vill kommunicera på ett bra sätt med sina medarbetare och andra chefer för att uppnå de dagliga målen, till att ledningsgruppen vill kommunicera den senaste strategin.

 

Skapa bättre affärsrelationer

Ge kunderna service på deras eget språk

Vinn konkurrensfördelar

 

Välj en skräddarsydd språkkurs som leds av professionella, erfarna utbildare för att ge dig de kunskaper du behöver för att möta den ökade efterfrågan på flerspråkig service i samtliga kommunikationskanaler.

 

 

Ditt mål är att lära dig att arbeta på ett främmande språk i verkliga jobbsituationer, och därför skapar vi en kurs som syftar till att du ska uppnå samma professionella standard på ditt andra eller tredje språk som på ditt första. Vårt utbud av tjänster och vår verksamhetsmodell kan enkelt anpassas efter olika behov och målgrupper.

 

PRESENTATIONER

 

FÖRHANDLINGAR

 

MÖTEN

LEDARSKAP

 

ADMINISTRATION

 

KUNDSERVICE

TJÄNSTESEKTORN

 

INDUSTRI

 

FÖRSÄLJNING

 

Våra undervisningsmetoder stöder din inlärning

 

Maximera avkastningen på dina investeringar i språkkurser. Du får personliga och högkvalitativa språkkurser, antingen vid personliga möten eller på distans.

 

 
 
 

Utbildning för ledningsgruppen

Personlig handledning

Interaktiva webbinarier

Kurser i öppen grupp

Ledarskapscoachning

Onlinekurs

Undervisning i grupp

Konsultation efter behov

E-learning

 

Vårt stora och rikstäckande nät av lärare gör att vi kan hålla kurserna där du vill ha dem: antingen på ditt företag eller på något av våra lokala kontor, och detta oavsett om du går en kurs i till exempel engelska, brasiliansk portugisiska eller kinesiska.

 

 

Fakta om våra tjänster

 

I webbportalen för studenter kan du smidigt hålla koll på kursschemat, visa information om kurser, läsa material och kontakta utbildaren eller ditt kundtjänstteam.

+

En webbportal för beslutsfattare som är tillgänglig dygnet runt, alla dagar i veckan. Här kan du enkelt följa upp, rapportera och beställa fler kurser.

+

En hög och jämn kvalitet på kundupplevelsen när det gäller kursplanering, utbildningsleverans, rapportering och fakturering, liksom återkoppling och utveckling.

 

 

Så här fungerar det

En säljare på ett svenskt tjänsteföretag står inför utmaningen att kommunicera flytande på engelska, eftersom alltfler köpare kommer från internationella företag. Hon är själv inte nöjd med kvaliteten på eller effekten av sina egna presentationer av företaget och dess tjänster på kundmöten och reklamevenemang, som exempelvis mässor.

 

LÖSNINGEN:

Vi organiserar en kurs med en av våra engelska företagsutbildare och tillsammans utformar deltagaren och utbildaren en strukturerad utbildningsplan för att förbättra bland annat säljargument, presentationsteknik, uttal och intonation samt ordförråd.

Utbildaren använder sig av sparringsessioner för att vässa budskapet som kursdeltagaren vill förmedla, och spelar in presentationerna på video för att kunna ge återkoppling på den ickeverbala kommunikationen. Kurstillfällena genomförs både i form av personliga möten och som webbmöten eftersom kursdeltagaren reser mycket.

Ett nordiskt bolag som erbjuder en chattfunktion på sin webbplats vill förbättra kvaliteten på sin kundtjänst. Företaget vill utbilda sin personal så att de kan ge kunderna effektiv service på flera olika språk, hantera reklamationer och sälja uppgraderingspaket till fler kunder. En del av medarbetarna deltar redan i klassrumsbaserade språkkurser från AAC Global, med fokus på kundtjänstens språk.

 

LÖSNINGEN:

Vi producerar en uppsättning av digitala utbildningsmoduler som omfattar både teoretiska kunskaper om kundtjänsten och de effektivaste metoderna från den praktiska verksamheten, som delges av medarbetarna i samband med undervisningen.

Eftersom målgruppen främst består av unga människor i ålder 18–25 är video ett effektivt medium för att förmedla innehållet. Våra utbildare spelar in en serie med korta videor som förklarar de kulturella och teoretiska aspekterna av kundtjänsten i de olika nordiska länderna. Utbildarna producerar också uppgifter baserade på de autentiska exemplen.

E-learning-innehållet förpackas i korta, spelifierade moduler med belöningar som ökar nivåerna av engagemang.

Hela paketet utgör en del av en introduktionsprocess för nya kundtjänstmedarbetare.

Ytterligare tjänster:

Den finska detaljhandelskedjan Kesko är verksamma på den ryska marknaden och bolagets anställda behöver kunna samarbeta smidigt och effektivt i projekt tillsammans med sina ryska motsvarigheter. Svaga språkfärdigheter och dålig förståelse för kulturella skillnader hindrade kommunikationen, hämmade utvecklingen av ömsesidigt förtroende och försämrade möjligheterna att nå målen.

 

LÖSNINGEN:

Först kartlade och testade vi medarbetarnas språkliga kompetens i hela organisationen. Sedan organiserade vi utbildning i små grupper, par och enskilt där fokus låg på att förbättra viktiga delar av projektkommunikationen.

Vi presenterade den ryska företagskulturen ur ett praktiskt perspektiv som en integrerad del av kursdeltagarnas språkstudier.

Läs mer i avsnittet om referenser.

 

 

FANN DU VAD DU SÖKTE?

 

 

 

  

 

  

  

TOYOTA AUTO FINLAND OY

TOYOTA AUTO FINLAND OY

Toyota ville förbättra medarbetarnas interna och externa kommunikation när det gällde tydlighet, läsbarhet och grammatik.

Läs mer
Exempel från detaljhandeln

Exempel från detaljhandeln

Keskos anställda behövde kunna nätverka med bra flyt och arbeta effektivt i samarbetsprojekt med ryssar. Svaga språkfärdigheter och dålig förståelse för kulturella skillnader hindrar kommunikation, hämmar utvecklingen av ett ömsesidigt förtroende och försämrar möjligheterna att nå målen.

Läs mer
ABB: cultural training

ABB: cultural training

ABB is constantly sending employees abroad on work assignments. There is not always time to get to know the business culture of the target country. This might cause unintended conflicts. This also applies to ABB’s employees who come to Finland from other countries.

Läs mer
Finavia: Chinese cultural training

Finavia: Chinese cultural training

Finavia has invested in increasing its Chinese cultural knowledge and developing the customer experience for Chinese travelers. To meet this need, AAC Global organized a series of cultural training sessions for Finavia's people in 2016.

x