TERMINOLOGITJÄNSTER – FÖR ENHETLIG KOMMUNIKATION I HELA ORGANISATIONEN

 

 

 

Tydligare kommunikation med kunderna

En kortare och mer effektiv process för innehållsproduktion

Färre kommunikationsmissar

+

+

+

Mer effektiv kommunikation med olika intressenter

Bättre översättningar och snabbare översättningsprocess

Bättre resultat vid sökningar i intern information

 

 

En väl genomtänkt och enhetlig terminologi innebär tydliga kostnadsbesparingar när textkvaliteten förbättras och det inte behövs så många rättelser.

 

Bara att ha terminologin tillgänglig på en enda plats kan underlätta det dagliga arbetet avsevärt.

 

 

AAC hjälper kunder med både små och större behov.

Terminologitjänster kan handla om allt från att vi granskar terminologin i en kort text på ett enda språk till att vi underhåller en omfattande flerspråkig termbank med AAC:s egen programvara för terminologihantering, AAC TermBANK – och allt däremellan.

 

AAC:s terminologitjänster kan hantera alla typer av terminologibehov – från terminologiarbete i begränsad skala som kan ingå i översättningspriset till större arbeten som oftast faktureras per timme. Terminologiarbetet ska helst ske i ett tidigt skede av översättningsprocessen för att valideringsprocessen ska bli snabbare och enklare.

 

AAC har båda den språkliga och den tekniska kompetensen för att hantera dina projekt. Vi kan hjälpa dig att samla in och göra ett urval av termer på källspråket och hitta motsvarigheter på andra språk. Vi kan även producera terminologin från grunden.

 

Din valideringsprocess kan integreras i våra processer. Du kan begära att motsvarigheterna som används för andra språk ska vara standardterminologin som används inom fältet. Du kan även låta AAC rekommendera vilken av varianterna som används inom organisationen som bör användas.

 

Välj om du aktivt vill delta i projektet eller hellre låter specialisterna på AAC hantera uppgiften.

 

AAC TermBANK för kunder som önskar ett lättanvänt, flexibelt och pålitligt verktyg för löpande underhåll av företagets terminologi.

 

Utformat av AAC för flexibel terminologihantering

 

 

Webbaserat – ingen installation behövs

 

Effektiva sökfunktioner

 

Integrerat arbetsflöde för validering

Intuitivt – ingen utbildning behövs

Transparent och alltid uppdaterat

Möjlighet att föreslå nya termer

 

Rollbaserad funktionalitet och synlighet för fält

 

 

 

AAC:s terminologer underhåller våra kundernas termbanker och säkerställer att du kan använda tjänsten för att söka efter och validera termer på ett tryggt sätt. Du behöver aldrig vänta: så snart en ny term läggs till eller en felaktig term korrigeras blir den synlig för alla användare.

 

Eftersom AAC TermBANK är AAC:s egen produkt kan vi anpassa terminologins struktur efter kundens behov. Kontakta oss och få ett användar-ID redan idag!

 

 

FANN DU VAD DU SÖKTE?

 

 

  

 

  

  

Översättningar för EU

Översättningar för EU

Svåra texter från olika specialiserade administrativa sektorer – översättningen av nästan alla dessa texter förutsätter kunskaper inom juridik och en mängd andra kompetensområden som exempelvis jordbruk, beskattning, handel eller politik.

Läs mer
STORA ENSO

STORA ENSO

Översättningar i anknytning till börslistade bolags investerarrelationer och företagskommunikation, marknadsföring och HR samt framtagning och underhåll av kundspecifik terminologi. www.storaenso.com

Läs mer
ABB: TermBANK

ABB: TermBANK

BAKGRUND: ABB är ett svensk-schweiziskt multinationellt bolag som verkar inom branscherna kraft- och automationsteknik och har över 140 000 medarbetare världen över. År 2015 genomförde ABB en global upphandling för att hitta en ny lösning för hantering av översättningar och terminologi. Vi är stolta över att kunna berätta att ABB valde AAC Global som partner.

Läs mer
x