COPYWRITING OCH TEXTREDIGERING – GÖR DITT BUDSKAP TYDLIGT

 

Vill du säkerställa att din text är tydlig, väluppbyggd och passande för målgruppen genom textredigering? I AAC:s utbud av översättningstjänster ingår även copybearbetning, som kan beställas som en separat tjänst.

 

 

När det gäller texter som du har skrivit själv på ett språk som inte är ditt modersmål rekommenderar vi copybearbetning.

 

 

Under copybearbetningen kontrolleras samma saker som vid korrekturläsning.

 

Granskaren utvärderar också stil och ton och i förekommande fall även struktur och sådant som rubriker.

 

Copybearbetning är särskilt lämpligt för marknadsmaterial, webbplatser och andra texter som ska publiceras.

 

 

Textredigering gör budskapet tydligt och mer slagkraftigt.

 

Så här fungerar det

Målsättningen med copybearbetningen är att producera en naturlig text med hög kvalitet som är intressant att läsa, samtidigt som den förmedlar det avsedda budskapet.

 

Under textredigeringen granskas texten och ändringar sker även för att göra texten ännu effektivare på målspråket och för målgruppen.

 

Din text ska förmedla ditt budskap effektivt, samtidigt som oavsiktliga, negativa eller förvirrande bibetydelser undviks.

 

Det kan innebära att man ändrar rubriker, skriver om stycken och ändrar språkets stil, ton och nivå. Det kan till och med handla om att ändra ordning på styckena för att förbättra fokus på målspråket.

 

Om en översättning copybearbetas kan måltexten skilja sig avsevärt från källtexten för att den ska låta flytande.

 

 

AAC:s portfölj av översättningstjänster innefattar också copywriting (att skriva originaltexter för marknadsföring). När du beställer denna tilläggstjänst skapar en professionell copywriter texten utifrån dina muntliga eller skriftliga instruktioner.

 

Användningsområdet är extra viktiga kommunikationssituationer, där kvaliteten på texten ofta har direkt inverkan på om kommunikationsinsatsen ska lyckas.

 

Det primära kvalitetsmålet med copywriting är att uppnå önskad effekt (handlingar, ändrade attityder med mera). Slutresultatet är en kreativ, ledig och intressant text som lockar läsaren att läsa den igen.

 

Copywritingtjänster offereras alltid separat.

 

FANN DU VAD DU SÖKTE?

 

 

  

 

  

  

x