NÅ UT MED DITT BUDSKAP KORREKT OCH TILLFÖRLITLIGT PÅ ALLA SPRÅK MED TOLKNING

 

När vi vill kommunicera med en annan människa gör vi det säkrast och bekvämast på vårt modersmål. Om du använder en tolk kan du fokusera på innehållet i ditt budskap – och på åhörarna – i trygg förvissning om att ditt budskap kommer att levereras så som det var tänkt.

  

 

KONFERENSER

FÖRHANDLINGAR

FABRIKSBESÖK

 

MÖTEN

REVISIONER

INSPEKTIONER

 

Möten med polisen, immigrationsmyndigheter, socialtjänst, skola och barnomsorg.

 

 

När du inte har något språk gemensamt med den andra parten, eller när bristande kunskaper i ett främmande språk hindrar dig från att göra bästa möjliga intryck, kan du förmedla ditt budskap professionellt och felfritt med AAC Tolkningstjänster.

 

KONSEKUTIVTOLKNING

SIMULTANTOLKNING

VISKNINGSTOLKNING

Vid konsekutivtolkning turas talaren och tolken om att tala. Passar i situationer med få deltagare och vid enskildas kontakter med myndigheter, när tolken omväxlande tolkar åt båda håll. Ingen särskild utrustning krävs.

Vid simultantolkning talar tolken samtidigt som talaren och framför innehållet med viss fördröjning. Simultantolkning kräver nästan alltid tolkningsutrustning och två tolkar.

Vid viskningstolkning viskar tolken till ett fåtal lyssnare. Ingen specialutrustning krävs. Utförs antingen direkt på plats eller som fjärrtolkning via telefon eller videolänk. Denna tolkning kallas även ”chuchotage”.

 

Alla tolkar från AAC är erfarna och tillhandahåller professionella tolkningstjänster till dig som kund. Tolken agerar som neutral part och skapar språklig jämvikt mellan parterna, säkerställer en smidig kommunikation och hjälper parterna att undvika missförstånd.

 

Så här fungerar det

Ett globalt bolag behöver genomföra en riskutvärdering vid sin fabrik i Indien. För att utvärderingen ska bli rättvisande är det mycket viktigt att de lokala medarbetarna känner sig bekväma med att lämna fullständiga och rättframma svar. Därför är det nödvändigt med tolkningstjänster.

 

LÖSNINGEN:

Vi erbjuder konsekutiv tolkning under alla de tre dagar som revisionen genomförs. I samband med revisioner intervjuas vanligtvis bara en medarbetare i taget och man flyttar ibland runt mellan olika ställen under dagen, så det fungerar inte med bås och annan utrustning.

Ett nordiskt företag organiserar ett evenemang för återförsäljarna i Kina. Företaget har HR-personal i Kina men bestämmer sig för att det är en bra idé att den globala försäljningschefen närvarar. Av erfarenhet vet kunden att återförsäljarna verkligen kommer att uppskatta möjligheten att träffa försäljningschefen.

 

LÖSNINGEN:

Vi tillhandahåller med kort varsel viskningstolkning på plats i Kina, med en tolk som har kunskap om kundens industri. Viskningstolkning ger återförsäljarna möjlighet att enkelt föra personliga samtal med försäljningschefen och innebär också att denne hinner prata med så många som möjligt.

Ett finskt bolag planerar en programutbildning för medarbetare i Ryssland. Programvaran har lokaliserats till ryska, men utbildaren talar själv inte ryska.

 

LÖSNINGEN:

Vi tillhandahåller konsekutiv tolkning vid utbildningen i Ryssland. Utbildningssessionen spelas också in och görs tillgänglig som ett webbinarium som kan hämtas. Vi översätter också utbildarens material till ryska åt deltagarna.

När det är frågan om kurser och andra utbildningssituationer är det bäst att använda konsekutiv tolkning eftersom det skapar en livligare dynamik och gör det möjligt för utbildaren och kursdeltagarna att prata med varandra.

Ytterligare tjänster:

 

FANN DU VAD DU SÖKTE?

 

 

 

 

  

  

 

x