AAC Global som företag

Vilka är vi? Vad vill vi uppnå? Och hur vill vi hjälpa våra kunder?

Vilka är vi?

AAC Global, ett Acolad-företag, är en av Nordens ledande leverantörer av globala tjänster för utbildning och översättning för B2B-segmentet. Vi hjälper våra kunder att lyckas nå ut med sitt budskap genom vår unika kombination av flerspråkig, kreativ design och pedagogiska expertkunskaper.
 
Tillsammans med Acolad Norden bildar vi den nordeuropiska divisionen av Acolad Group. Acolad Group är Europas ledande leverantör av professionella översättningar och en av de mest aktiva aktörerna inom sektorn. Koncernen finns representerad i 14 länder på tre olika kontinenter och differentierar sig genom en multilokal marknadsapproach – en unik strategi som lett till att många internationella kunder har valt Acolad som sin främsta leverantör.

Fokus på kunderna och kvaliteten

Genom ett tydligt fokus på att kontinuerligt utveckla relationerna med våra kunder och genom att leverera tjänster av hög kvalitet, skapar vi de bästa förutsättningarna för att hjälpa kunderna.

Vår utveckling av både service och kvalitet är målinriktad, långsiktig och fokuserar både på kunderna och våra medarbetare. Samtidigt lägger vi stor vikt vid förnyelse.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra erbjudanden utifrån kundernas och marknadens behov. Det leder till fler positiva kundupplevelser och mer hållbara relationer. Vi är stolta över våra många långvariga kundrelationer! Och de visar också att vårt kundfokus och vår effektiva service, hjälpsamma inställning och goda samarbetsanda är avgörande när vi hjälper våra kunder att lyckas.

Våra ambitioner

Våra strategiska mål som en del av Acolad Group baseras på tre ambitioner:
  • Vi vill bli en av världens fem största leverantörer av språktjänster.
  • Vi vill bli en strategiskt viktig samarbetspartner för våra kunder och andra parter.
  • Vi vill vara en fantastisk arbetsplats och en attraktiv arbetsgivare. Vi tror starkt på att involvera våra medarbetare, både när vi utvecklar miljön på våra olika arbetsplatser och själva verksamheten.

 

AAC Global är SAP-partnerAAC Global är IALC-partnerAAC Global är medlem i KITESAAC Global är ISO 9001-certifierade av InspectaAAC Global är en Pålitlig Partner