ABB – video om säkerhetsbrytare

AAC Global kundcase
TJÄNSTER FÖR MARKNADSFÖRINGSINNEHÅLL

TJÄNSTER FÖR MARKNADSFÖRINGS-INNEHÅLL

ABB ville främja säkerheten på arbetsplatsen och samtidigt marknadsföra sina egna säkerhetsbrytarprodukter med en video som innehöll en kort men minnesvärd historia. De ville att videons meddelande om vikten av säkerhet på arbetsplansen skulle riktas mot personer som fattar beslut i säkerhetsfrågor och slutanvändare av säkerhetsbrytare världen över, både inom och utanför ABB.

De konkreta fördelarna för ABB är:

  • betona säkerhetsfrågor och ta ansvar för dem inom ABB
  • skapa en bild av ABB som ett företag som fokuserar på säkerhet och ansvarstagande
  • marknadsföra säkerhetsbrytare utanför ABB.

Förutom den engelska versionen som är avsedd för global användning, gjorde vi flera andra språkversioner under ett pressat program för att uppfylla behoven från ABB:s landsorganisationer.

vertical_packed_3

ABB – video om säkerhetsbrytare

Safety doesn’t happen by accident

Videon publicerades i ABB:s system vid en premiär som avhölls fredagen den 13 februari 2015. Till och med utgivningsdatumet var avsett att fokusera på ABB:s säkerhetsslogan: ”Safety doesn’t happen by accident”.

”Videon fick ett mycket positivt mottagande på premiärkvällen och har bara fått lovord. Tack så mycket!” 

Maria Haavisto, Marketing Manager, ABB Breakers and Switches.

De flesta scenerna filmades på ABB:s fabrik i Vasa, och skådespelarna var ABB:s egna anställda och deras familjemedlemmar. Idén bakom historien var att rikta sig till tittarnas känslor genom att belysa känslan av fara och de viktiga faktorerna när det gäller säkerhet. Intrycket förstärktes genom lämplig redigering, samt genom musikval och bildvinklar. 
MarketingContentServices Content Marketing

Videoproduktion

Lösningen:

Utifrån ABB:s sammanfattning gjorde vi ett manus för videon, vi filmade scenerna, redigerade den och gjorde postproduktionen, samt lade på musik och ljudeffekter.

TJÄNSTER SOM ANVÄNTS I DET HÄR EXEMPLET

Vad kan vi hjälpa dig med?

Konsultera våra experter på flerspråkig kommunikation!