ABB: Språkutbildning

Kundcase från AAC Global
learning-services-cropped

utbildnings-tjänster

ABB är världsledande inom kraft- och automationsteknik. Företaget lockar och anställer högutbildade specialister från hela världen för att säkerställa bästa möjliga kompetens inom företaget. Språkkunskaper i svenska är viktiga för internationella medarbetare ur arbetsperspektiv, men även i termer av social integrering. 


ABB är en mycket internationell arbetsplats, men för att man ska integreras i det lokala samhället är det oerhört viktigt att lära sig det svenska språket. ABB erbjuder sina internationella medarbetare möjligheten att lära sig svenska på jobbet. 


Titta på videon för att höra varför ABB upplever att det är viktigt att de utländska experterna lär sig svenska för att öka deras integration och trivsel!

vertical_packed_1

SPRÅKUTBILDNING PÅ ABB

VIDEOINNEHÅLL

Hör ABB berätta om hur de investerar i att utveckla personalens språkkunskaper. Jessika Andersson Carotti från AAC intervjuar Carl-Ove Kolmodin, chef för Learning and Development och inköpare av språkutbildning på ABB, och Ghazal Amar, en ung automationsingenjör som går en språkkurs från AAC.

Längd och språk
Ljud: Engelska och svenska
Undertext: Svenska
Längd: 20 minuter 08 sekunder

 

00:00 – Introduktion av ABB och deras behov av språkutbildning
01:41 – Presentation av Carl-Ove Kolmodin och hans roll på ABB Västerås
02:43 – Varför erbjuder ABB språkutbildning till personalen?
04:10 – Skälen till att ABB valde AAC som partner
04:37 – Varför bör företag erbjuda språkutbildning?
06:10 – Fördelar med skräddarsydd utbildning och resultatmätning
08:37 – Fråga från publiken angående lägsta accepterade nivå på svenskkunskaper
10:10 – Angående ABB-expatriater jämfört med nya medarbetare från andra länder
11:33 – De största utmaningarna för icke-svensktalande
12:50 – De mest positiva överraskningarna med språkutbildningen från AAC
14:06 – Presentation av Ghazal Amar, automationsingenjör som studerar svenska på ABB
14:40 – Varför var det viktigt för Ghazal att lära sig svenska?
16:20 – Det svåraste med att inte kunna svenska
17:00 – Fördelar med språkutbildning på arbetsplatsen
18:00 – Om Ghazals typ av utbildning och lärare

Fördelar med språkutbildning

Ur inköparens perspektiv:

Får internationella experter att känna sig välkomna och erbjuder en grund för integration genom att visa att företaget vill ha dem här under en längre tid. Stärker integrationen på arbetsplatsen och utanför jobbet, och förbättrar den interkulturella kommunikationen med kollegor och kunder. Centraliserade inköp innebär mindre jobb för inköparen och sparar tid när alla vet vem de ska kontakta. Resultaten är mätbara och statistik om framstegen presenteras.
learning-services-cropped Språk-utbildning

Ur kursdeltagarens perspektiv:

Underlättar integrering på arbetsplatsen och gör att man kan delta i informella diskussioner och bli en del av teamet. Kursdeltagarna kan kommunicera med sina kunder på svenska. Språkkurserna kan genomföras när det passar under arbetsdagen. Språkutbildningen anpassas helt utifrån individens behov. Utanför jobbet blir deltagarna en del av det lokala samhället och kulturen – en viktig aspekt eftersom det ökar chansen för att medarbetaren ska stanna på tjänsten längre.

SÅ HÄR SÄGER INKÖPAREN:

Carl-Ove Kolmodin, chef för Learning and Development, ABB

”När en arbetsgivare investerar i språkutbildning är de största vinsterna integrationen och att man hjälper medarbetaren att känna sig välkommen på företaget.” 

 


 

”AAC Global ser till att språkutbildningen på ABB är under kontroll. Det känns verkligen jättebra, jag är supernöjd.” 

SÅ HÄR SÄGER DEN SPRÅKSTUDERANDE:

Ghazal Amar, automationsingenjör på ABB:

”När jag flyttar till ett land är det viktigt för mig att verkligen bli en del av landet, integrera mig i samhället och förstå kulturen och folket. Jag tycker att språket är en stor del av det. Så för mig är det väldigt viktigt att lära mig svenska.” 

 


 

”Jag jobbar med svenska kunder, så mycket av vår dokumentation är på svenska. Jag måste kommunicera och skicka e-post på svenska, så både i jobbet och av personliga skäl är det viktigt att jag lär mig språket.”

 

Vill du veta mer?

Våra experter erbjuder hjälp och vägledning i samband med alla utmaningar inom flerspråkig kommunikation. Välkommen att kontakta oss!