Kesko – smidigare samarbete

AAC Global kundase
learning-services-cropped

UTBILDNINGS-TJÄNSTER

Utmaning

  • Keskos anställda behövde kunna nätverka med bra flyt och arbeta effektivt i samarbetsprojekt med ryssar.
  • Svaga språkfärdigheter och dålig förståelse för kulturella skillnader hindrar kommunikation, hämmar utvecklingen av ett ömsesidigt förtroende och försämrar möjligheterna att nå målen.
Kesko ville förbättra sina medarbetares förmåga att bygga nätverk och arbeta effektivt i gemensamma projekt med ryska kollegor och intressenter.
Vi presenterade den ryska företagskulturen ur ett praktiskt perspektiv som en integrerad del av språkstudierna.
learning-services-cropped UTBILDNINGS-TJÄNSTER

Språkutbildning och Interkulturell kommunikation

Lösningen:

Först kartlade och testade vi den språkliga kompetensen i organisationen.

Sedan arrangerade vi kurser för små grupper, par och enskilda.

TJÄNSTER SOM ANVÄNTS I DET HÄR EXEMPLET

Vad kan vi hjälpa dig med?

Konsultera våra experter på flerspråkig kommunikation!