Toyota – tydlig kommunikation

AAC Global kundase
learning-services-cropped

UTBILDNINGS-TJÄNSTER

Utmaning

  • Toyota ville förbättra medarbetarnas interna och externa kommunikation när det gällde tydlighet, läsbarhet och grammatik.
Improving the efficiency of written communication
Vi genomförde en språkkurs i finska med fokus på korrekta och tydliga texter.
learning-services-cropped UTBILDNINGS-TJÄNSTER

Språkutbildning

Lösningen:

Den praktiskt inriktade workshopen om texter på finska utgick från deltagarnas egna texter, som redigerades för att uppfylla målgruppens och kommunikationskanalens krav.

Personalens kommunikation blev tydligare och texternas läsbarhet förbättrades generellt.

Tidsanvändningen blev också mer effektiv.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Konsultera våra experter på flerspråkig kommunikation!