Målet var att skapa en video som skulle göra det tydligt även för lekmän vad ALD-teknik är och var den används.