TEKNIKÖVERSÄTTNING ÅT ALFA LAVAL

Ett kundcase från AAC Global, ett Acolad-företag

Translation&Localization

Translation & Localization

Alfa Laval grundades i Sverige år 1883 och är idag världsledande inom teknikområdena värmeöverföring, separering och flödeshantering.  Den här globala spelaren har över 17 000 medarbetare i Sverige, Danmark, Indien, Kina, USA och Frankrike.

Den internationella företagsorganisationen har ett omfattande behov av översättningstjänster med sina 100 säljbolag runt om i världen – och behovet drivs både av juridiska krav och marknadsföringssyften.

AAC Global har varit en betrodd översättningsleverantör åt Alfa Laval sedan tidigt 2000-tal, då vi utsågs till global partner åt Alfa Laval som ett resultat av en upphandling. Det utmynnade i ett långvarigt samarbete där AAC idag levererar tekniköversättningar till 28 språk.

Titta på videon för att ta del av Alfa Lavals erfarenheter från partnersamarbetet med AAC Global som leverantör av tekniska översättningar för att möta behoven av språktjänster från de globala försäljningsorganisationerna:

vertical_packed_10

VAD SÄGER KUNDEN?

 

VIDEO

Magnus Roth, Group Category Manager, Group Indirect Procurement, och Göran Lenz, Technical Documentation Engineer, delar generöst med sig av råd kring hur man uppnår översättningar med hög kvalitet genom strukturerade processer. De berättar också varför översättning är en så integrerad del av Alfa Lavals verksamhet liksom vad de förväntar sig från en leverantör av språktjänster.

 

LÄNGD OCH SPRÅK

Ljud: Engelska
Subtitles: Svenska, engelska 
Length: 5 minuter 45 sekunder

GLOBALT SAMARBETE

Den globala koncernen Alfa Laval hjälper kunder i närmare 100 länder att optimera sina processer med stora produktionsanläggningar i Europa, Asien, USA och Latinamerika.

AAC levererar översättning, lokalisering och terminologitjänster till Alfa Laval, inklusive validering av alla översättningar, och underhåller även översättningsminnen och termbaser. AAC tillhandahåller översättning av produktbroschyrer till 14 språk, instruktionsmanualer till 28 olika språk samt instruktionsmanualer och användarhandböcker. 

Lokaliseringen är en viktig aspekt eftersom Alfa Laval har en viktig och växande närvaro online. De menar att översättning av webbinnehåll till lokala språk är en viktig del av att skapa en bra kundupplevelse.

”AAC gör saker snabbt, de har kvalitetskänsla och konkurrenskraftiga priser – det är de tre aspekter som jag tittar efter hos en samarbetspartner.”

Magnus Roth, Group Category Manager, Alfa Laval

KONTINUERLIG UTVECKLING

Sedan samarbetet inleddes under tidigt 2000-tal har kontraktet förlängts varje år och AAC har gjort uppdrag åt alla avdelningar inom Alfa Laval. Under vissa perioder har AAC varit den enda leverantören av språktjänster, men i nuläget är vi en av tre leverantörer. AAC har dock hela tiden varit den önskade leverantören för många av affärsenheterna

Under årens lopp har AAC deltagit i utvecklingen av processer och verktyg. När Alfa Laval lanserade ett innehållshanteringssystem (TMS) bistod AAC under testningsfasen och hjälpte till vid driftsättningen. AAC har också deltagit i att förfina processerna för granskning och validering till perfektion. Parterna för en kontinuerlig dialog om hur termhanteringen kan förbättras ytterligare för att underlätta valideringsfasen.

På alla de här områdena har AAC gång på gång visat att vi besitter kapaciteten att tillgodose alla behoven hos ett internationellt storbolag som Alfa Laval, och vi ser fram emot många spännande projekt under de kommande åren. Det ligger flera projekt kring energieffektivitet i pipeline, med solpaneler, energihanteringslösningar och rening av avloppsvatten. Runt om i världen fokuserar man alltmer på att spara energi och skydda miljön, och det råder inga tvivel om att Alfa Laval satsar helt och fullt på de här målen.

”Vi har utvecklat en korrekturläsningsprocess med AAC som fungerar väldigt bra, och vi känner oss trygga i att vi kommer få den hjälp vi behöver med den här rätt komplicerade proceduren.”


Göran Lenz, Technical Documentation Engineer, Alfa Laval

VILL DU HA MER INFORMATION?

Kontakta oss så kommer en av våra experter att vägleda dig genom alla utmaningar inom flerspråkig kommunikation!