Översättningar för EU-organ

Kundcase från AAC Global
Translation&Localization

Översättning & lokalisering

Fördelarna

  • Pålitlig kvalitet och smidiga processer uppnås genom långvarigt samarbete.
  • Översättningar av hög kvalitet: kunden utvärderar regelbundet kvaliteten och resultatet påverkar direkt de översättningsvolymer som beställs.
  • AAC är ett stort företag med ett omfattande nätverk av underleverantörer och kan leverera översättningar av hundratals sidor inom snäva tidsramar. 
vertical_packed_7
Stora textvolymer som måste översättas till alla officiella EU-språk. Svåra texter från olika specialiserade administrativa sektorer – översättningen av nästan alla dessa texter förutsätter kunskaper inom juridik och en mängd andra kompetensområden som exempelvis jordbruk, beskattning, handel eller politik. Strikta formella krav tillämpas för många texttyper och de måste alltid följas. Omfattande flerspråkiga översättningsprojekt som löper över flera år och kräver pålitliga professionella översättare.
Translation&Localization Översättnings- och lokaliserings-tjänster

Översättningstjänster

Lösning:

Engagerade kundspecifika projektledare för varje EU-organ, med kunskap om kundens krav och som vet hur man hittar de mest lämpade översättarna. Erfarna interna översättare och språkgranskare som är väl förtrogna med de textspecifika kraven säkerställer också kvaliteten på översättningarna och fungerar som kontaktpersoner för underleverantörerna.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Konsultera våra experter på flerspråkig kommunikation!