TERMINOLOGITJÄNSTER

För enhetlig kommunikation i hela organisationen
Översättning & lokalisering

Översättning & lokalisering

En väl genomtänkt och enhetlig terminologi innebär tydliga kostnadsbesparingar när textkvaliteten förbättras och det inte behövs så många rättelser.

Bara att ha terminologin tillgänglig på en enda plats kan underlätta det dagliga arbetet avsevärt.

Offset_retail_small_600x419

AAC hjälper kunder med både små och större behov

Terminologitjänster kan handla om allt från att vi granskar terminologin i en kort text på ett enda språk till att vi underhåller en omfattande flerspråkig termbank med AAC:s egen programvara för terminologihantering, AAC TermBANK– och allt däremellan.
 
AAC:s terminologitjänster kan hantera alla typer av terminologibehov – från terminologiarbete i begränsad skala som kan ingå i översättningspriset till större arbeten som oftast faktureras per timme. Terminologiarbetet ska helst ske i ett tidigt skede av översättningsprocessen för att valideringsprocessen ska bli snabbare och enklare.
 
AAC har båda den språkliga och den tekniska kompetensen för att hantera dina projekt. Vi kan hjälpa dig att samla in och göra ett urval av termer på källspråket och hitta motsvarigheter på andra språk. Vi kan även producera terminologin från grunden.
 
Din valideringsprocess kan integreras i våra processer. Du kan begära att motsvarigheterna som används för andra språk ska vara standardterminologin som används inom fältet. Du kan även låta AAC rekommendera vilken av varianterna som används inom organisationen som bör användas.
 
Välj om du aktivt vill delta i projektet eller hellre låter specialisterna på AAC hantera uppgiften.
AAC:s terminologer underhåller våra kundernas termbanker och säkerställer att du kan använda tjänsten för att söka efter och validera termer på ett tryggt sätt. Du behöver aldrig vänta: så snart en ny term läggs till eller en felaktig term korrigeras blir den synlig för alla användare.
AAC Global - Terminology service Terminologitjänster

AAC:s egen produkt

AAC TermBANK

Vi anpassar terminologins struktur efter kundens behov. Kontakta oss och få ett användar-ID redan idag!

AAC TermBANK

AAC TermBANK för kunder som önskar ett lättanvänt, flexibelt och pålitligt verktyg för löpande underhåll av företagets terminologi.
  • Webbaserat – ingen installation behövs
  • Effektiva sökfunktioner
  • Integrerat arbetsflöde för validering
  • Intuitivt – ingen utbildning behövs
  • Transparent och alltid uppdaterat
  • Möjlighet att föreslå nya termer
  • Rollbaserad funktionalitet och synlighet för fält

Kontakta oss och få ett användar-ID redan idag!

AAC TermBANK

2000

Registrerade användare

150

Terminologisamlingar

650000

Termer