Tolkning

Tjänster för konsekutiv tolkning, simultantolkning och viskningstolkning för alla typer av evenemang med professionella erfarna tolkar inom en mängd språkpar.

ÖVERSÄTTNING & LOKALISERING

ÖVERSÄTTNING & LOKALISERING

Nå ut med ditt budskap korrekt och tillförlitligt på alla språk med tolkning.

När vi vill kommunicera med en annan människa gör vi det säkrast och bekvämast på vårt modersmål. Om du använder en tolk kan du fokusera på innehållet i ditt budskap – och på åhörarna – i trygg förvissning om att ditt budskap kommer att levereras så som det var tänkt.

När du inte har något språk gemensamt med den andra parten, eller när bristande kunskaper i ett främmande språk hindrar dig från att göra bästa möjliga intryck, kan du förmedla ditt budskap professionellt och felfritt med AAC Tolkningstjänster.

Konsekutiv tolkning, simultantolkning och viskningstolkning för en mängd olika språkpar.

Så här fungerar det

KONSEKUTIV-TOLKNING

Vid konsekutivtolkning turas talaren och tolken om att tala. Passar i situationer med få deltagare och vid enskildas kontakter med myndigheter, när tolken omväxlande tolkar åt båda håll. Ingen särskild utrustning krävs.

SIMULTAN-TOLKNING

Vid simultantolkning talar tolken samtidigt som talaren och framför innehållet med viss fördröjning. Simultantolkning kräver nästan alltid tolkningsutrustning och två tolkar.

VISKNINGS-TOLKNING

Vid viskningstolkning viskar tolken till ett fåtal lyssnare. Ingen specialutrustning krävs. Utförs antingen direkt på plats eller som fjärrtolkning via telefon eller videolänk. Denna tolkning kallas även ”chuchotage”.

Ett globalt bolag behöver genomföra en riskutvärdering vid sin fabrik i Indien. För att utvärderingen ska bli rättvisande är det mycket viktigt att de lokala medarbetarna känner sig bekväma med att lämna fullständiga och rättframma svar. Därför är det nödvändigt med tolkningstjänster.
tolkning Tolkning

Tolkning

Lösningen:

Vi erbjuder konsekutiv tolkning under alla de tre dagar som revisionen genomförs. I samband med revisioner intervjuas vanligtvis bara en medarbetare i taget och man flyttar ibland runt mellan olika ställen under dagen, så det fungerar inte med bås och annan utrustning.