Interkulturell kommunikation

Utbildning i interkulturell kommunikation för att förbättra internationella affärer och arbetskultur.
learning-services-cropped

Utbildnings-tjänster

Kulturskillnader och olika språk är en del av verkligheten i dagens internationella affärsvärld.
 
Se till att dina medarbetare, arbetsledare, chefer och ledare får den kulturella kompetens de behöver för att hantera de dagliga samarbetena, förbättra effektiviteten i teamen och minska riskerna för verksamheten på grund av kommunikationsmissar och missförstånd.
  • Skapa förtroende i interna och externa affärsrelationer
  • Minska missförstånden i affärsförhandlingar
  • Öka försäljningen genom marknadskännedom
Lifesciences_vertical_shadow_419x600

Kulturell kompetens

Vare sig du behöver anpassa dig till en ny arbetskultur eller flyttar utomlands i samband med en ny karriärutmaning, erbjuder vi dig anpassade lösningar utifrån dina behov.
 
Vi presenterar inte bara teorier och stereotyper om kulturskillnader, utan ger dig praktisk hjälp i vanliga arbetssituationer, som möten och förhandlingar, hur du ger feedback och leder projekt.

Fakta om våra tjänster

Interkulturell utbildning för arbetsledare

Coachning för team med flera nationaliteter

Coachning för svenskar

Coachning för svenskar som ska påbörja en utlandstjänst eller utländska specialister som rekryteras till Sverige

Ett snabbexpanderande teknikföretag vill öka medvetenheten om den kulturella mångfalden bland de anställda.

learning-services-cropped Kulturkurser

Så här fungerar det

Lösningen:

Vi tar fram en lösning som bygger på temat ”A taste of ...” och som är utformad för att ge personalen en inblick i de olika kulturer som finns inom företaget.

Det innefattar videohälsningar från de internationella dotterbolagen, som vi får tillgång till genom en serie av webbinarier som våra interkulturella utbildare anordnar.